Stortingsvalget 2021

BÅTFOLKETS MENINGER: Etter nærmere 2000 svar viser det seg at båtfolket er nærmest de konservative partiene.

Bare et fåtall blant båtfolket er enige med rødgrønt

Nesten 2000 lesere har svart på Båtmagasinets båtpolitiske partitest. Den aller største andelen er mest enige båtpolitisk med et borgerlig flertall. Her er partiet som er mest enig med båtfolket.

Publisert Sist oppdatert

Båtmagasinets lesere har fått samme spørsmål som politikerne. Ut fra svarene har alle de nesten 2000 som har deltatt fått vite hvilket parti de står nærmest båtpolitisk. Og det er ikke noen tvil: For båtfolket står et borgerlig flertall nærmest hvis vi ser kun på båtpolitikken. Så mange som 86,9 prosent havnet på et borgerlig parti i partitesten. Bare 13,1 prosent fikk et rødgrønt alternativ, og da med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

Kristelig Folkeparti ble overraskende nok partiet som kom nærmest båtfolket i denne partitesten, med 33,6 prosent. Høyre kom på en andreplass med 24 prosent, tett fulgt av Fremskrittspartiet med 23 prosent. Av de borgerlige kommer Venstre dårligst ut med 6,3 prosent.

Arbeiderpartiet treffer båtfolket svært dårlig i deres partipolitikk. Bare 1,2 prosent av de som svarte på den partipolitiske undersøkelsen fikk Arbeiderpartiet. Og mye tyder på at båtfolket ikke tenker så veldig grønt, i hvert fall ikke ennå. Miljøpartiet De Grønne kom nemlig likt ut med Arbeiderpartiet, med et resultat på 1,2 prosent. Litt bedre ut kommer Senterpartiet, som får treff blant 2,6 prosent av leserne. Rødt havner på 3,7 prosent. Og best ut blant de rødgrønne kommer Sosialistisk Venstreparti, med 4,4 prosent.

Vannscooterregelverk

Størsteparten av leserne er tilfreds med vannscooterregelverket slik det er i dag. Mens 66,1 prosent er fornøyde mener 22,1 prosent at regelverket må tilbake til det samme som før 2017. 11,8 prosent oppgir at de ikke har noen meninger rundt dette.

Mest enige med båtfolket: Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Les hva de politiske partiene mener her

Vannscooter i nasjonalpark

Litt over halvparten av leserne (52,5 prosent) mener vannscootere også bør tillates i nasjonalparkene, mens 35,6 prosent mener det fortsatt bør være forbudt. 11,9 prosent oppgir at de ikke har noen mening om dette.

Mest enige med båtfolket: Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Les hva de politiske partiene mener her

Avgifter på båtdrivstoff

Ikke overraskende mener størst andel av leserne (62,5 prosent) at båtdiesel fortsatt må unntas veibruksavgift, men at det også bør gjelde båtbensin. 22,5 prosent mener at avgiftssystemet fungerer bra som i dag, mens 13,6 prosent mener at det må betales samme avgift for båtdiesel.

Mest enig med båtfolket: Fremskrittspartiet.

Les hva de politiske partiene mener her

Obligatorisk småbåtregister

Så mange som 79 prosent av leserne ønsker obligatorisk småbåtregister, mens bare 12,3 prosent er imot. 8,7 prosent oppgir at de ikke har noen mening om dette. Den største andelen ønsker at Sjøfartsdirektoratet skal drifte et obligatorisk småbåtregister (48,9 prosent av totalen). 30,1 prosent svarer at et register bør driftes av Redningsselskapet.

Mest enige med båtfolket: Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Les hva de politiske partiene mener her

Promillegrense

Selv om det er et stadig diskusjonstema, er båtfolket ganske samstemt i dette spørsmålet. Et klart flertall på 70,8 prosent ønsker at promillegrensen skal forbli på 0,8. 26,5 prosent ønsker en promillegrense som er innenfor veitrafikkloven, altså 0,2, mens 2,8 prosent svarer at de ikke har noen mening om dette.

Mest enige med båtfolket: Arbeiderpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Rødt.

Les hva de politiske partiene mener her

Obligatorisk ansvarsforsikring

Bare tre partier oppgir at de ønsker obligatorisk båtforsikring. Her er altså flertallet på Stortinget ganske uenige med resten av båtfolket. Hele 79,5 prosent av båtfolket svarer at de ønsker innføring av obligatorisk ansvarsforsikring. Bare 15,2 prosent svarer at de er imot, mens 5,2 oppgir at de ikke har noen mening om akkurat dette.

Mest enige med båtfolket: Kristelig Folkeparti, Rødt og Sosialistisk Venstreparti

Les hva de politiske partiene mener her

Vestpåbud

Det var store protester fra båtfolket da vestpåbudet ble innført, men nå synes 77,7 prosent at dagens påbud er tilfredsstillende. Bare 20,2 prosent svarer at dagens regelverk om bruk av redningsvest må fjernes.

Mest enige med båtfolket: Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne.

Les hva de politiske partiene mener her

Båtførerprøven

Bare to partier er her enige med flertallet av båtfolket om at båtførerprøven også bør få en praktisk del. 41,1 prosent svarer at de ønsker at dette innføres. Men dette blir ganske tett fulgt av andelen (36,4 prosent) som mener at båtførerprøven fungerer bra som den gjør i dag. 19,7 prosent svarer at det bør innføres krav om at også de som er født før 1980 må ta båtførerprøven.

Mest enige med båtfolket: Kristelig Folkeparti og Høyre.

Les hva de politiske partiene mener her

Avgifter på båtkjøpet

Et knapt flertall av de som svarer på Båtmagasinets båtpolitiske partitest mener at elektriske båter ikke skal slippe unna momsen, slik elbiler gjør i dag. Mens 34,5 prosent svarer at miljøvennlig fremdrift også skal betale moms, svarer 32,2 prosent at elbåter og seilbåter uten bensin- eller dieselmotor skal slippe momsen. 15,9 prosent svarer at de ønsker momsfritak for elbåt. På dette spørsmålet er det også så mange som 17,3 prosent av båtfolket som ikke har noen klar oppfatning.

Mest enige med båtfolket: Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Les hva de politiske partiene mener her

Tømming av båtseptik

Bare tre mindre partier er her enige med den største andelen av båtfolket. 67,9 prosent svarer at dagens regelverk med tømming av septik 300 meter fra land er greit. 19,1 prosent svarer at det bør innføres forbud mot tømming av septik i sjøen i hele landet, mens 10,1 prosent svarer at et slikt forbud kun bør gjelde i Oslofjorden.

Mest enige med båtfolket: Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Les hva de politiske partiene mener her

Vrakpant for båt

Selv om det er innført vrakpant på 1000 kroner er ikke båtfolket helt fornøyd med det. Dette kan skyldes at man får betalt det samme for en liten jolle som en båt opp til 15 meter. 73,6 prosent av båtfolket svarer at satsene må opp. 20 prosent svarer at vraktpantordningen fungerer bra som den gjør i dag.

Mest enige med båtfolket: Fremskrittspartiet, Høyre og Rødt.

Les hva de politiske partiene mener her

Fartsgrenser

Etter at det kom ny forskrift om fartsgrenser til sjøs i sommer, kan kommunene selv fastsette lokale begrensninger. Dette har også skapt mye debatt, og 59,1 prosent av båtfolket svarer at denne regelen fungerer bra. Båtfolket og politikerne er også spurt om vi bør ha felles nasjonale fartsgrenser, og her svarer 37,2 prosent av båtfolket at dette bør innføres.

Mest enige med båtfolket: Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Les hva de politiske partiene mener her

Farts-sertifikat

Hele 75,6 prosent av båtfolket er tilfreds med at det innføres krav om høyhastighetsbevis for båter som går fortere enn 50 knop. Her er det bare tre partier som er uenige med båtfolket. 19,3 prosent svarer at kravet til høyhastighetsbevis må bort.

Mest enige med båtfolket: Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti.

Les hva de politiske partiene mener her

HK-avgiften

Etter at HK-avgiften ble fjernet i 2014 kan et rødgrønt flertall bety at den blir gjeninnført. I dette spørsmålet har de dermed 89 prosent av båtfolket mot seg, og kun 7,6 prosent svarer at de ønsker HK-avgiften tilbake.

Mest enige med båtfolket: Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet.

Les hva de politiske partiene mener her

Barn i motorbåt

En stor andel av båtfolket er fornøyde med at 10-knopsgrensen for ungdom under 16 år ble avviklet fra 1. juli. Mens 80 prosent svarer at de er fornøyde, svarer 14 prosent at også grensen på motor på 10 hestekrefter må bort.

Mest enige med båtfolket: Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti.

Les hva de politiske partiene mener her