Stortingsvalget 2021

UØNSKET: Noen liker å bruke vannscootere til lengre turer, men har ikke lov til å kjøre gjennom Ytre Hvaler eller Færder Nasjonalpark. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.

Delte meninger om å tillate vannscootere i nasjonalparkene

I dag er kjøring med vannscootere forbudt i nasjonalparkene. Båtmagasinets politiske spørreundersøkelse viser at meningene er ganske så delte om hvilke partier som ønsker å likestille vannscootere helt med andre fritidsbåter.

Båtmagasinet har spurt de politiske partiene om bruk av vannscootere i nasjonalparker som andre fritidsbåter. Slik regelverket er i dag er vannscooterkjøring forbudt eksempelvis i Færder og i Ytre Hvaler Nasjonalpark Her svarer to tre av partiene som ønsker regelverket tilbake til 2017-nivå at de likevel ønsker at vannscootere skal likestilles i nasjonalparkene. Det er Venstre, KrF og Senterpartiet. Men Kleveland fra Senterpartiet sier at det er under tvil.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

– Senterpartiet mener det som er viktig ved regulering av motorisert ferdsel i nasjonalparker, er at ferdselen ikke ødelegger for dyreliv og annet som er vernet. Nasjonalparkene våre skal gi folk opplevelser av de unike naturområdene våre, og da må folk kunne ferdes der. Men på en måte som ikke er ødeleggende for dyreliv og natur, sier førstekandidaten for Vestfold.

Bør vannscootere tillates i nasjonalparkene i Ytre Oslofjord som andre fritidsbåter? Dette mener partiene:

Ja, vannscootere bør tillates i nasjonalparkene

  • Høyre
  • Venstre
  • Fremskrittspartiet
  • KrF
  • SP

Nei, vannscootere skal fortsatt være forbudt i nasjonalparkene

  • AP
  • MDG
  • Rødt
  • SV