Stortingsvalget 2021

BÅTDIESEL: I dag fyller båteiere med dieselmotorer uten å betale veibruksavgift, som med bensin. Men dette kan det bli endring på med rødgrønt flertall. Foto: Jørn Finsrud.
BÅTDIESEL: I dag fyller båteiere med dieselmotorer uten å betale veibruksavgift, som med bensin. Men dette kan det bli endring på med rødgrønt flertall. Foto: Jørn Finsrud.

Etter valget kan det bli avgift på båtdiesel

Et rødgrønt flertall ønsker at det innføres avgifter på båtdiesel.

Publisert Sist oppdatert

I dag er det avgiftsfri diesel for fritidsbåter, mens båtbensin har veibruksavgift. Et regjeringsskifte kan bety dyrere båtdiesel som heller ikke slipper unna denne avgiften. Båtmagasinet har spurt de politiske partiene hva de mener om avgift på drivstoff for fritidsbåter. I den anledning har vi da også spurt om det også bør innføres avgiftsfritak for bensin til fritidsbåt, likeså som diesel. Dette er det bare ett parti som ønsker, og det er Fremskrittspartiet.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

Fem av de spurte partiene ønsker heller å gå den andre veien, og avgiftsbelegge båtdiesel. Dette er partier på den rødgrønne siden, men også med støtte fra et borgerlig parti, Venstre, som ønsker å innføre.

Da vi spurte Senterpartiet om samme tema i forkant av Stortingsvalget 2013 fikk Båtmagasinet som svar at dette har de ikke tatt stilling til. De mente den gang at blant annet må avgrensninger mot avgiftsberegning av båter for næringsmål avklares. Dette er samme svar som de gir i forkant av Stortingsvalget i 2021.

– Men vi mener at båtdiesel fremdeles bør fristas avgift, sier Kleveland fra Senterpartiet.

Dette mener partiene om avgifter på drivstoff for fritidsbåter?

Det bør også betale avgift for båtdiesel, likeså som det gjøres med bensin for båt

  • AP
  • Venstre
  • MDG
  • SV
  • Rødt

Båtdiesel bør fortsatt fritsas avgift, men det bør også båtbensin

  • Frp

Avgiftssystemet fungerer bra slik det er i dag

  • Høyre
  • KrF
  • SP