Stortingsvalget 2021

OMDISKUTERT: Gjennom årene har det vært mange debatter om promillegrense til sjøs. Foto: Gustav Lundborg/Pexels.
OMDISKUTERT: Gjennom årene har det vært mange debatter om promillegrense til sjøs. Foto: Gustav Lundborg/Pexels.

Jevn enighet om promillegrense til sjøs

En tilnærmet evig diskusjon er promillegrensen, men det er også her de politiske partiene ganske så enige i forkant av Stortingsvalget i september.

Publisert Sist oppdatert

Lite tyder derfor på at det blir noen endringer i promillegrensen for førere av fritidsbåter.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

De største partiene ønsker at promillegrensen på 0,8 består. Senterpartiet svarer også ja på dette, men påpeker at de hadde et ekstra forslag om skjerpet promillegrense for raske fritidsbåter.

Blir du i dag tatt med promille mellom 0,8 og 1,5 straffes du med bøter. Promille mellom 1,5 og 2,0 gir under ellers normale omstendigheter bot og betinget fengsel. Promille over 2,0 automatisk gir bot og ubetinget fengsel selv om det ikke foreligger skjerpede omstendigheter. Boten settes normalt til en tredels brutto månedsinntekt, men kan under skjerpede omstendigheter bli høyere.

I dag er promillegrensen 0,8 for fritidsbåtførere. Hva ønsker partiene å innføre/videreføre?

Dagens promillegrense på 0,8 består

  • AP
  • Venstre
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • SP
  • Rødt

Innføring av 0,2 promille

  • MDG
  • Krf
  • SV