Stortingsvalget 2021

VRAKPANT: I dag får du 1000 kroner for båten, uansett størrelse, opp til 15 meter. Foto: Jørn Finsrud.

Fornøyde med dagens vrakpantordning

I dag får du 1000 kroner i vrakpant, uavhengig av om det er en kano eller en båt på 15 meter. Et fåtall politiske partier ønsker å øke satsene, og de fleste er fornøyde med dagens ordning.

Publisert Sist oppdatert

Med dagens ordning kan båteier få utbetalt 1000 kroner når fritidsbåten leveres til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Ordningen gjelder for fritidsbåter med skroglengde inntil 15 meter. Om du leverer en båt på 50 fot eller en kajakk, er tilskuddsordningen den samme, altså 1000 kroner.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

Da vrakpant for fritidsbåt ble innført i 2016 hadde båtbransjen jobbet for å finne løsninger for utrangerte båter i mer enn 20 år. Daværende daglig leder Leif Bergaas i bransjeorganisasjonen Norboat hyllet regjeringen for å innføre vrakpantordningen før komplekse systemer og registre var på plass.

Nå er det fem år siden vrakpant ble innført. Vi har derfor spurt de politiske partiene om satsene bør opp, eller om de er fornøyde med dagens ordning. Bare tre partier mener satsene bør opp, og det er Høyre, Fremskrittspartiet og Rødt.

– Vi var med å innføre vrakpant ordningen og derfor ønsker vi også å øke denne satsen for å få vekk vrak som ligger rundt i naturen, sier Bård Hoksrud (Frp).

De andre partiene svarer at de er fornøyde med vrakpantordningen slik den fungerer i dag.

Dette mener partiene om dagens vrakpantordning

Vrakpantordningen fungerer bra som i dag

  • Venstre
  • MDG
  • AP
  • Krf
  • Rødt
  • SP

Satsene bør opp

  • Frp
  • Høyre
  • Rødt