Stortingsvalget 2021

KAN BLI DYRERE IGJEN: Før HK-avgiften ble fjernet kostet denne motoren mer enn 60 000 kroner mer. Med rødgrønt flertall kan avgiften bli gjeninnført. Foto: Jørn Finsrud.
KAN BLI DYRERE IGJEN: Før HK-avgiften ble fjernet kostet denne motoren mer enn 60 000 kroner mer. Med rødgrønt flertall kan avgiften bli gjeninnført. Foto: Jørn Finsrud.

HK-avgiften kan bli gjeninnført

Etter stortingsvalget i høst kan det bli flertall for å gjeninnføre HK-avgiften.

Publisert Sist oppdatert

Den borgerlige regjeringen mente i juli 2014 at avgiften for hestekrefter (HK-avgiften) for båter var ressurskrevende for myndighetene. Den ble derfor fjernet for at det også skulle bli raskere utskiftning til nyere, mer drivstoffgjerrige og miljøvennelige båtmotorer. Da avgiften ble fjernet lå den på 161,50 kroner per hk, nesten 202 kroner med moms. For en båtmotor med 100 hestekrefter utgjorde dette en prisforskjell på 20 000 kroner inkludert merverdiavgift. Eller 60 562 kroner for 300 hestekrefter, som heller ikke er uvanlig.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

Salget gikk ned

HK-avgiften ble innført i 1978 og skulle i første rekke være en midlertidig avgift for å presse folk til å velge mindre båtmotorer av hensyn til miljøet ved at det skulle bli mindre støy, utslipp og fart på sjøen, men også for å gi staten noen ekstra inntekter. I like mange år har båtorganisasjonene og motorimportørene forsøkt å få fjernet avgiften igjen. I 1978 ble det solgt rundt 36000 utenbordsmotorer i Norge, mens tallet i 2013 var nede i rundt 15500.

Ett parti er usikker

Etter at avgiften ble fjernet kan det nå gå mot rødgrønt flertall. Det kan derfor bli avgjørende hva skjer med HK-avgiften i den kommende stortingsperioden, og Båtmagasinet har derfor spurt partiene om nettopp de ønsker å gjeninnføre dette.

Her er det et klart skille mellom den rødgrønne og den borgerlige siden. Alle de borgerlige partiene ønsker ikke at HK-avgiften gjeninnføres. Derimot ønsker Arbeiderpartiet, SV og Rødt at det igjen blir HK-avgift. Miljøpartiet de grønne har ikke tatt stilling til dette ennå, men kan da være med og avgjøre dette i en kommende stortingsperiode.

HK-avgiften for fritidsbåt ble fjernet i 2014. Bør avgifter for hestekrefter gjeninnføres?

Nei

  • Venstre
  • Fremskritspartiet
  • Høyre
  • Krf
  • SP

Ja

  • AP
  • SV
  • Rødt

Mitt parti har ingen mening om dette

  • MDG