Stortingsvalget 2021

RISIKO: Mer enn hundre tusen båtførere regnes med å kjøre uten forsikring. Det kan bli dyrt både for båtfører og den som blir skadet. Illustrasjonsfoto/arkivfoto: Jørn Finsrud.

Delt om obligatorisk ansvarsforsikring

Et stort antall båter kjører rundt uten ansvarsforsikring. De største partiene har ingen mening om obligatorisk ansvarsforsikring, og resten av partiene er ganske så delt i forkant av stortingsvalget.

Mer enn hundre tusen båter antas å rase rundt uten ansvarsforsikring. Det antas at så mange som en av fem båtførere kjører uten forsikring. Dette kan være stor økonomisk risiko.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

Er skaden båtførers ansvar risikerer vedkommende å bli erstatningspliktig resten av livet. Hvis den uforsikrede skadevolderen ikke har økonomi til å ta dette på egen lommebok vil den skadelidende i verste fall ikke få utbetalt erstatningen som skal sikre et mer normalt liv. Skal ansvarsforsikring bli obligatorisk for fritidsbåter som for bil må myndighetene gjøre et vedtak om tvungen forsikring. Men etter at regjeringen fjernet obligatorisk registrering i båtregisteret for få år siden, skal det mer til for at det blir obligatorisk ansvarsforsikring.

Båtmagasinet har spurt de politiske partiene om hva de mener om innføring av obligatorisk ansvarsforsikring.

Bør obligatorisk ansvarsforsikring innføres? Dette mener partiene

Nei

  • Venstre
  • Fremskrittspartiet
  • Senterpartiet

Ja

  • SV
  • Krf
  • Rødt

Har ingen mening om dette

  • Høyre
  • MDG
  • Arbeiderpartiet