Stortingsvalget 2021

FORTSATT MOMS: Svært få politikere går inn i valget med ønske om å frita elbåter for moms slik elbiler får i dag. Foto: Jørn Finsrud.

Elbåter får neppe samme fordel som elbiler

Miljøvennlig fremdrift for bil får en rekke fordeler. Hva slags fordeler kan miljøvennlig fremdrift på sjøen få? Båtmagasinet har spurt de politiske partiene i forkant av stortingsvalget. Et parti foreslår progressiv båtmotoravift.

Publisert Sist oppdatert

Sosialistisk Venstreparti har tidligere fremmet et mindretallsforslag der Stortinget ba regjeringen utrede og fremme forslag om å innføre samme avgiftsfordel for elbåt som for elbil. Dette forslaget ble nedstemt. I Båtmagasinets politiske spørreundersøkelse kommer det tydelig fram at flertallet ønsker regelverket slik det er i dag, der elbåter også skal betale samme avgifter. MDG ønsker at et momsfritak også skal gjelde seilbåter uten motor.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

Ønsker nytt system

Da Båtmagasinet sendte ut denne spørreundersøkelsen var det i utgangspunktet med tre spørsmål. Men Rødt kom med et tilleggsforslag som er så ambisiøst at vi lot det få plass. Rødt skriver til Båtmagasinet at de ikke har tatt stilling til momsfritak for elbåt, menønsker å innføre en progressiv båtmotoravgift.

– Regjeringen fjernet i 2014 avgiften på nye båtmotorer. Begrunnelsen var at fjerningen kunne bidra til raskere utskifting til nyere, mer drivstoffgjerrige og miljøvennlige båtmotorer. Selv om utviklingen i retning av mer drivstoffgjerrige båtmotorer har blitt bedre, er utslippene fra den norske fritidsbåt-parken stor. De samla utslippene er omtrent 500 000 tonn CO2-ekv i året. 17,9 prosent av de norske båtene går over 30 knop. I Klimakur er det utredet en gradvis utskiftning av nybåtsalget for fossilbåter med elektriske båter, med nysalg på 2000 elektriske båter i 2030, som tilsvarer 25 prosent av dagens import av fritidsbåter. Det vil føre til et samla redusert klimagassutslipp i perioden på 0,032 mill. tonn CO2-ekv. Rødt vil gjeninnføre en progressiv båtmotoravgift på fossile båtmotorer, som beregnes som en kombinasjon av antall hestekrefter og drivstofforbruk. På den måten vil avgiften være størst for de mest forurensende og mest luksuriøse båtene, som vil måtte betale mest for utslippene.

Ønsker fritak kun for motoren

Venstre påpeker at det må stimuleres for nye båttyper med eldrift.

– Momsfritak for el-motoren, men ikke hele båten. Og så vurdere CO2-avgift for bensin- og dieselmotorer. Støtteordninger vil også kunne gi fart på salget, sier Thor Erik Skarpen (V).

Også Fremskrittspartiet ønsker på sikt lettelser som reduserer avgiftene for nyere teknologi.

– Vi ønsker generelt å redusere avgiftene, sier Bård Hoksrud (Frp).

Hva slags fordeler kan miljøvennlig fremdrift på sjøen få?

Miljøvennlig fremdrift på sjøen skal også betale moms

  • Høyre
  • AP
  • Frp
  • Venstre
  • KrF
  • SP

Momsfritak for båter med el-drift, men bør også gjelde seilbåter uten bensin-/dieselmotor

  • MDG
  • Momsfritak for elbåt
  • SV

Ønsker progressiv båtmotoravgift

  • Rødt