Stortingsvalget 2021

OMSTRIDT: Vannscootere er lovlig igjen, men flere politiske partier ønsker seg tilbake til det gamle regelverket med større muligheter for forbud. Foto: Jørn Finsrud.
OMSTRIDT: Vannscootere er lovlig igjen, men flere politiske partier ønsker seg tilbake til det gamle regelverket med større muligheter for forbud. Foto: Jørn Finsrud.

Det spøker for dagens vannscooter-regelverk

I mai 2017 ble vannscootere mer eller mindre likestilt med andre fritidsbåter. Båtmagasinet har spurt de politiske partiene hvordan de vil forholde seg til dagens regelverk i kommende periode.

Publisert Sist oppdatert

Bare tre av ni partier ønsker å opprettholde dagens vannscooterregelverk, og det er de borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Venstre trekker fram at støyen er et stort problem i dag, og påpeker at det er støyen man bør gjøre noe med, men ønsker å opprettholde dagens regelverk. Også Fremskrittspartiet trekker fram hensynsfull kjøring fra vannscooterførere.

– Det er viktig at de følger regelverket på samme måte som andre båtførere, understreker Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

Kanskje ikke overraskende er MDG blant partiene som ønsker å stramme inn regelverket, og ønsker det tilbake til 2017-nivå. I deres partiprogram står det at de også generelt ønsker å redusere motorferdsel i norsk natur, også for nyttekjøring, slik at hensyn til plante-, dyre- og friluftslivet settes først. Her trekkes da fram det som beskrives som fornøyelseskjøring med vannscooter.

Senterpartiet trekker fram lokal selvbestemmelse, og mener det må være opp til hver enkelt kommune å bestemme.

– Vi er opptatt av lokalt selvstyre, og partiprogrammet vårt gir mer rom for lokale beslutninger når det gjelder bruk av vannscooter, sier førstekandidat Kathrine Kleveland for Senterpartiet i Vestfold.

Dette mener partiene mener om vannscooter-regelverk:

Tilfreds med dagens regelverk:

  • Venstre
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre

Ønsker regelverket tilbake slik det var før mai 2017

  • MDG
  • KRF
  • SP
  • AP
  • Rødt
  • SV