RASKE BÅTER: Går båten fortere enn 50 knop kreves det eget sertifikat fra 1. oktober neste år. Foto: Jørn Finsrud.
RASKE BÅTER: Går båten fortere enn 50 knop kreves det eget sertifikat fra 1. oktober neste år. Foto: Jørn Finsrud.

To partier ønsker ikke krav om høyhastighetsbevis

Den politiske enigheten om høyhastighetsbevis er stor i forkant av stortingsvalget i høst.

Fra 2022 må man ha høyhastighetsbevis hvis båten går fortere enn 50 knop. Da høringsfristen gikk ut i mars i år hadde næringsminsteren gitt Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å forme innholdet i den nye 50-knops forskriften. Opplæringen er tenkt delt i et to dagers kurs, én dag med teori og én dag med praktisk båtkjøring. Også vannscootere skal inn i forskriften. Sjøfartsdirektoratet vil at alle aktuelle båtførere skal være ferdig «utdannet» og utstyrt med kompetansebevis innen 1. oktober neste år.

Her er det bred enighet om at krav til eget sertifikat for raske båter. Det er kun Fremskrittspartiet og Senterpartiet som ønsker om at dette kravet skal fjernes, mens Miljøpartiet de grønne svarer at de ikke har noen mening om dette.

Fra 2022 må man ha høyhastighetsbevis hvis båten går fortere enn 50 knop. Dette mener partiene

Vi er tilfreds med kravene til det nye sertifikatet

  • Venstre
  • Høyre
  • AP
  • Krf
  • Rødt
  • SV

Krav til høyhastighetsbevis bør bort

  • Frp
  • SP

Mitt parti har ingen mening om dette

  • MDG