SEPTIK: Får flertallet det som de vil må det bygges flere tømmestasjoer langs kysten. Foto: Atle Knutsen.

Nærmere strengere regler mot septiktømming i sjøen

De store partiene er enige om et generelt forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i forkant av stortingsvalget i september.

Publisert Sist oppdatert

I dag kan fritidsbåter tømme septiktanken 300 meter fra land. Det står så dårlig til med Oslofjorden at det i 2017 kom et representantforslag fra Venstre, der regjeringen ble bedt om å legge en helhetlig plan for Oslofjorden. I april i år ble Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv lansert.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

Tiltaket som trolig vil merkes best for fritidsbåtflåten i Osloforden er forslag om å forby å tømme septik. Statsforvalteren oppfordrer alle kommunene til å fastsette forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i lokale forskrifter innen utgangen av 2022 der det er miljømessig grunnlag for det i henhold til forurensningsforskriften. For å få til dette legges det vekt på at det også må legges til rette med tømmestasjoner for septik.

I Sverige ble det i 2015 totalforbud mot tømming av septik i skjærgården. Men hva med den norske skjærgården? Stadig flere tømmestasjoner dukker opp, men det er fortsatt lov å tømme septiktanken hvis du er mer enn 300 meter fra land. Bare tre partier synes det er greit med dagens regelverk. Det er flertall for at det her blir endringer, og de største partiene ønsker at dette skal gjelde hele landet, mens Venstre mener at et slikt forbud kun må gjelde i Oslofjorden.

Rødt valgte ikke å svare på dette spørsmålet.

– Vi har ikke spesifikk vedtatt spesifikk politikk på dette, men dersom det skaper forurensingsproblemer vil vi være for et forbud mot tømming av septik fra båt der det er nødvendig, sier Anna Blix (Rødt).

Bør forbud mot tømming av septik fra båt innføres? Dette mener partiene

Ja, i hele landet

  • Høyre
  • Ap
  • MDG
  • SV

Ja, men kun i Oslofjorden

  • Venstre

Nei, dagens regelverk med 300 meter fra land er innenfor

  • Frp
  • Krf
  • Sp