Stefan Docksjö viser miljømuskler under svenskenes offshoregalla. her får ingen kjøre på annet enn miljøbensin er den klare beskjeden til alle deltagere.
Stefan Docksjö viser miljømuskler under svenskenes offshoregalla. her får ingen kjøre på annet enn miljøbensin er den klare beskjeden til alle deltagere.

Offshore klasse-1 kjører på miljøbensin

Arrangørene av Offshore i Uddevalla har stilt krav om at førerne kjører helgens VM-runde på miljøbensinen Aspen.

Publisert

Alkylat er i dag det reneste petroleumsproduktetsom går an å få frem, og er et sluttprodukt fra den tradisjonelle petroleumsfremstillingen. Svenskene har stor tro på Aspenbensinen som fylles på alle racerbåtene her i Uddevalla.

-At vi har klart dette har vært en fanesak for meg som miljøansvarlig for dette arrangementet. Skal sporten overleve er vi nødt til å se på miljøsiden av denne sporten. Vi har sjekket med de forskjellige motorleverandørene og fått ok fra Mercury at deres motorer kan kjøre på miljøbensinen Aspen. Italienske Lamborghini har ikke vært like positive. Vi har uansett kontrollen siden det er vi og våre sponsorer som fyller båtene, og i våre tanker er det kun miljøbensin, sier arrangør og miljøansvarlig Stefan Docksjö.

-Vi snakket med flere team i går som ikke kjørte på Alkylatbensin under verdensrekordforsøket på den ”flygende kilometeren”, hva gjøres for å sikre at dette blir fulgt opp under dagens VM-runde?

- Vi kan ikke gjøre annet enn og stole på UIM`S og IOT`AS sekretariat som har ansvaret for at fyllingene kontrolleres. De har forsikret oss om at tankingen med miljøbensin startet i går ettermiddag, sier Stefan Docksjö

De samme teamene som i går bekreftet at de kjørte på ”gammel bensin”, sier de i dag har fylt fra arrangørenes leveranser på området.

Aspen leverer i dag en type bensin for totaktere, og en type beregnet for firetaktsmotorer. Foreløpig har bensinen vært brukt på mindre motorer, så dette blir en test på hva bensinen virkelig står for når den fylles i tankene på noen av de mest ekstreme motrene som finne i verden.

  

Fakta om Alkylatbensin:

Navnet kommer fra ordet alkylering, som er navnet på prosessen som brukes for å få frem råvaren.

En mye renere form for bensin uten helse- og miljøskadelige stoffer som bensen, aromater, spaltede komponenter og svovel. Alkylat domineres fullstendig av parafiner. Mens vanlig bensin består av et hundretall ulike komponenter, består alkylat bare av et titalls komponenter.

Alkyleringsprosessen skjer på oljeraffinerier ved at overskuddsgassen fra råoljedestillasjonen og spaltingsanlegget slås sammen, og resultatet blir alkylat. Denne væsken er et av de reneste petroleumsproduktene som kan produseres.

Alkylatet blandes deretter med en del andre komponenter, og vi har nå et ferdig produkt som kan brukes i de fleste småmotorer.

Når du kjører på Aspen alkylatbensin, unngår du nesten helt farlige stoffer slik som bensen og aromater, stoffer som kan forårsake alvorlige helseproblemer. Motoren trives også bedre, med bl.a. renere tennplugg og forbrenningskammer. Bensinen tåler å bli

Powered by Labrador CMS