Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran takker Sjøfartsdirektoratet utredningen som anbefaler at direktoratet drifter et nytt småbåtregister.

Sjøfartsdirektoratet vil drifte småbåtregisteret

Sjøfartsdirektoratet foreslår et obligatorisk småbåtregister som eies og driftes av det offentlige.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottok nylig en utredning fra Sjøfartsdirektoratet om innretning og plassering av et eventuelt obligatorisk småbåtregister.

Sjøfartsdirektoratets vurdering er at et eventuelt småbåtregister bør eies og driftes av det offentlige. Sjøfartsdirektoratet viser blant annet til at registerføring tradisjonelt har vært en statlig oppgave, og at dette også er normen i våre naboland hvor betydningen av fagkompetanse og effektiv samhandling er vektlagt og småbåtregistrene er samlokalisert med realregister.

 Takker Sjøfartsdirektoratet

- Jeg vil takke Sjøfartsdirektoratet og andre bidragsytere for en omfattende utredning. Utredningen viser at det er flere og komplekse problemstillinger som departementet nå skal vurdere nærmere før det tas en endelig beslutning, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

–Vi er dypt bekymret for fremtidens kystberedskap fordi inntektstapet dette medfører tilsvarer driften av om lag ti redningsskøyter med frivillig mannskap. Redningsselskapet drifter i dag Småbåtregisteret med kontorer i Horten og Arendal. Overskuddet fra Redningsselskapets Småbåtregister går direkte inn i kystberedskapen gjennom drift av redningsskøyter langs kysten., sier generalsekretær i Redningsselskapet Grete Herlofson.

34,6 millioner kroner fra småbåtregister

Hun påstår at den årlige inntekten for Redningsselskapet fra dagens register er 34,6 millioner kroner, og frykter både tap av arbeidsplasser og svekket beredskap dersom regjeringen velger Sjøfartsdirektoratets innstilling.

Sjøfartsdirektoratet har tidligere anbefalt en avgrensning av registeret med registreringsplikt for alle næringsfartøy, samt fritidsfartøy ned til 4,5 meter og alle fritidsfartøy med motorytelse på 25 HK eller mer. Direktoratet anbefalte at det opprettes et småbåtregister, og at registreringsplikten oppfylles enten ved å registrere fartøyet i NOR, eller i det nyopprettede småbåtregisteret.