Obligatorisk Småbåtregister:

Redningsselskapet står i fare for å miste ti av sine redningsskøyter om de mister konsesjonen på Småbåtregisteret. Her fra dåpen av RS 'Oscar Tybring V'.
UMISTELIG: Redningsselskapet står i fare for å miste ti av sine redningsskøyter. Her fra dåpen av RS "Oscar Tybring V".

Kan miste ti redningsskøyter

– Denne situasjonen er veldig alvorlig for oss, sier Nicolai Kristiansen i Redningsselskapet. – Jeg har forståelse for at dette er viktig for Redningsselskapet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Publisert Sist oppdatert

– Dersom vi mister småbåtregisteret så mister vi 35 millioner kroner i inntekter. Det er det det koster å drifte ti av de frivillige redningsskøytene våre, sier Kristiansen. Vi er en frivillig organisasjon og helt avhengig av disse pengene. Mister vi småbåtregisteret så kan vi dermed også miste ti av redningsskøytene våre langs kysten. Det vil gå ut over beredskapen og sjøsikkerheten, sier Kristiansen.

– Jeg har forståelse for Redningsselskapet

Fiskeri- og kystminister Bjørnar Skjæran utreder nytt obligatorisk småbåtregister.
FORSTÅR: – Jeg forstår viktigheten av denne utredningen for Redningsselskapet, sier fiskeri- og kystminister Bjørnar Skjæran.

– Jeg er positiv til anbefalingen om et obligatorisk småbåtregister, sier Fiskeri-og havminister Bjørnar Skjæran. Det kan være positivt for sjøsikkerheten, kriminalitetsbekjempelse og miljøet. Derfor jobber vi med å se på hvordan et slikt register eventuelt kan se ut, og vi har forståelse for at dette utredningsarbeidet er viktig for Redningsselskapet. Nå ser vi frem til å få Sjøfartsdirektoratet sin andre rapport som kommer i september.

Utreder obligatorisk småbåtregister

Nærings- og Fiskeridepartementet har gitt Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å utrede om det bør innføres et nytt obligatorisk småbåtregister for fartøy over 4,5 meter, eller med motorytelse på 25HK/19KW eller mer.

– Vår faglige anbefaling er tydelig på å innføre et obligatorisk småbåtregister ut fra både sikkerhets- og miljøhensyn, sier Helga Maria Sulen Sund i Sjøfartsdirektoratet. 

Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan et slikt register skal fungere, eller om redningsselskapet skal være en del av det, eller hvor et slikt register eventuelt skal ligge. Denne delen av utredningen er under arbeid og skal leveres til departementet 4. september. 

– Dette er pågående arbeid og vi vil vente med å uttale oss om resultatene til utredningen er ferdigstilt og levert, sier Sund.