SLIK DET ER I DAG: Registrering for fartøy under 15 meter er i dag frivillig.
SLIK DET ER I DAG: Småbåtregisteret til Redningsselskapet er i dag det nærmeste en kommer et register for fartøy under 15 meter, og det er frivillig.

Redningsselskapet bekymret for konsekvensene av nytt småbåtregister

Blant annet bekymret for svekket beredskap, og mener at det bør bygges videre på deres plattform. 

Publisert Sist oppdatert

Det private selskapet Redningsselskapet sitter i dag på den største samlingen av informasjon over fartøy under 15 meter i Norge, nemlig «Småbåtregisteret». Registeret inneholder informasjon om nærmere 445 000 båter, hvorav 180 000 båter er tilknyttet dagens eier.

Det anslås at det er om lag én million fritidsfartøyer her i landet. Den store differansen mellom antallet båter som er registrert og båter som faktisk finnes har i en årrekke skapt store problemer, som blant annet er knyttet opp til miljø, kriminalitet, sjøsikkerhet og forsikring.

Faktorer som dette gjorde at regjeringen 13 februar i år ga sjøfartsdirektoratet i oppgave å lede en utredning som skulle se på om det burde innføres et nasjonalt, obligatorisk småbåtregister for fartøy under 15 meter.

Anbefalte registreringsplikt

I begynnelsen av juni kom første del av utredningen, og i den anbefalte Sjøfartsdirektoratet at det bør innføres et nasjonalt, obligatorisk småbåtregister. Den tentative rammen for hvilke båter dette registeret burde innbefatte var da båter over fire og en halv meter, samt alle båter med mer 25 hestekrefter eller mer. I pressemeldingen som den gang gikk ut ble det skrevet at «Nå begynner arbeidet med å se på hvordan et register kan se ut».

Bekymret for inntektstap

Sist fredag sendte redningsselskapet ut en pressemelding hvor de understreker at de er positivt innstilt til «alle initiativ som kan bidra til å styrke sjøsikkerheten», men de uttrykker også bekymring «når vårt Småbåtregister ikke trekkes frem som det klare alternativet for fremtidig register i denne sammenheng».

Redningsselskapet skriver videre:

– Det finnes allerede et velfungerende småbåtregister. La Redningsselskapets register bli en del av løsningen for fremtiden. Det vil sikre både beredskap, oppslutning og effektivitet i en fremtidig løsning.

De påpeker at en omorganisering av registeret kan medføre tap av inntekter og arbeidsplasser, noe som igjen kan gå utover kystberedskapen. Ifølge pressemeldingen påpeker de blant annet at  redningsselskapet «står for 76% av alle redninger til havs».

Ønsker å bygge videre på deres plattform

Redningsselskapet skriver videre at «samfunnsøkonomisk klokt» å bygge videre på deres plattform, når det nå arbeides med utformingen av det «nye» registeret: 

– Dagens småbåtregister svarer ut alle de krav og forventninger som ligger i et «nyopprettet» register, og vi mener derfor det vil være en bærekraftig løsning for Redningsselskapet og samfunnsøkonomisk klokt av myndighetene å bygge videre på vårt Småbåtregister, og at denne plattformen blir en del av den fremtidige løsningen for et obligatorisk register. 

– Til det beste for samfunnet og den maritime beredskapen, avslutter Redningsselskapet.