Leder for fritidsbåtseksjonen i Sjøfartsdirektoratet, Petter Andre Søreng, deltar i gruppen som utreder obligatorisk småbåtregister.
Leder for fritidsbåtseksjonen i Sjøfartsdirektoratet, Petter Andre Søreng, deltar i gruppen som utreder obligatorisk småbåtregister.

Sjøfartsdirektoratet utreder obligatorisk småbåtregister

Regjeringen har satt i gang et arbeid for å utrede innretning og effekter av et obligatorisk småbåtregister. Sjøfartsdirektoratet skal lede utredningen, i tett samarbeid med flere offentlige og private aktører.

Publisert Sist oppdatert

Sjøfartsdirektoratet fikk oppdraget 13. februar i år, og det er Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for saken sammen med Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Arbeidsgruppe er i gang

I utredningen skal man vektlegge styrking av sjøsikkerhet, kriminalitetsbekjempelse og redusering av forsøpling, plastforurensning og annen forurensning. – Vi har nå satt sammen en arbeidsgruppe internt, og har startet arbeidet med å finne kontaktpersoner hos ulike samarbeidsaktører, sier Vegar Berntsen, som sammen med Petter Søreng og Marit Galta-Opheim skal lede prosjektet for Sjøfartsdirektoratet.

Prosjektgruppen skal innhente innspill og avklare anbefalinger med andre offentlige aktører som Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Politidirektoratet, og i tillegg få innspill fra private aktører som Redningsselskapet og Sakkyndig råd for fritidsfartøy, melder Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Må få alle fakta på bordet

Det første som skal utredes er hvor mange fartøy som skal inkluderes, og hvorfor. Etterpå skal det utredes hvordan et eventuelt register kan driftes, og om driften skal legges til en offentlig eller privat aktør. Prosjektgruppen kommer til å kartlegge problemet med et manglende småbåtregister og hva man ønsker å oppnå med å etablere i et slikt register. I tillegg skal både positive og negative virkninger av et obligatorisk småbåtregister kartlegges og analyseres.

– Nå er vi i startfasen, og ser frem til en god og tett dialog med våre samarbeidspartnere. Det er grundige, faglige argumenter som skal bestemme utfallet av våre anbefalinger, legger Berntsen til. Ferdig utredning skal leveres innen 4. september.