Leder Båtmagasinet 2 2023:

UTRANGERTE BÅTER: Obligatorisk båtregister er nødvendig for å unngå dumping av gamle båter.

Ja til obligatorisk småbåtregister

Et obligatorisk småbåtregister bør sjøsettes så snart som mulig, mener Båtmagasinet.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har varslet at det nå skal startes utredning av obligatorisk småbåtregister. Det er på høy tid. Sjøfartsdirektoratet, Redningsselskapet, forsikringsselskapene og båtorganisasjonene har bedt om dette i mange år.

Det finnes anslagsvis én million fritidsbåter i Norge, men ingen vet altså nøyaktig hvor mange fritidsbåter vi har her i landet, ei heller hvor gamle båtene er. I dag er det bare båter med lengde over 15 meter som det er pliktig å registrere hos Sjøfartsdirektoratet. Redningsselskapet har et frivillig småbåtregister, men langt fra alle bruker dette.

Det er nødvendig med obligatorisk båtregister for å få på plass gode gjenvinningsordninger for båter. Miljømessig har såkalte herreløse båter blitt et problem flere steder. Folk legger fra seg utrangerte båter ved offentlige brygger og kaianlegg, som må fjernes for skattebetalernes regning. Et register vil også hjelpe myndighetene å regulere båtbruken for å beskytte miljøet og verne om sårbare økosystemer. Årlig «dumpes» rundt 5 000 fritidsbåter i Norge, ifølge Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

Redningspersonell kan enklere identifisere en båt i nødssituasjoner med tilgang til en oppdatert liste over båtene som er i området. Også for politiet vil et komplett register være til stor hjelp for å avsløre kriminalitet, bekjempe hvitvasking og tilbakeføre stjålne båter til rettmessig eier.

Vi trenger dessuten kunnskap om nordmenns båter og båtbruk for å legge til rette for båtplasser, marinaer og annen infrastruktur langs kysten. Dagens to frivillige registre gir ikke det nødvendige grunnlaget for statistikk. For båtfolket kan det dessuten virke forvirrende med to registre som overlapper for båter som måler mellom syv og 15 meter i lengde, der Sjøfartsdirektoratets skipsregister er et realregister, mens Redningsselskapets småbåtregister ikke gir samme rettsvern.

Den viktigste motforestillingen mot et obligatorisk register har i alle år vært at myndighetene vil bruke båtregisteret til å innføre enda flere skatter og avgifter.

Arbeidet med å utrede et obligatorisk båtregister er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi skal vurdere effektene og den eventuelle innretningen av et slikt obligatorisk register og deretter konkludere, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) da regjeringen tidligere i år kunngjorde at de ville utrede et obligatorisk register for fritidsbåter.

Den viktigste motforestillingen mot et obligatorisk register har i alle år vært at myndighetene vil bruke båtregisteret til å innføre enda flere skatter og avgifter. Og med den appetitten dagens regjering har lagt for dagen når det gjelder skatteøkninger, er frykten neppe helt ubegrunnet.

I sum mener likevel Båtmagasinet at det er flere grunner til å innføre et obligatorisk båtregister enn grunner mot dette. Et obligatorisk småbåtregister bør sjøsettes så snart som mulig.