UTREDER: Sjøfartsdirektoratet har utredet tiltak for økt sikkerhet ved leie av fritidsfartøy gjennom kommersielle aktører. (FOTO: ATLE KNUTSEN).

Utreder strengere utleiekrav

En arbeidsgruppe ledet av Sjøfartsdirektoratet har utredet ulike tiltak som kan bidra til å øke sikkerheten til turister som leier fritidsfartøy gjennom kommersiell virksomhet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Blant de som deltar i båtlivet i Norge, er det flere som leier båt og utstyr. Dette omfatter både nordmenn og utenlandske besøkende. En stor del av utleievirksomheten er knyttet til fisketurisme, men folk leier båt også i andre sammenhenger, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Sjøfartsdirektoratet fikk i etterkant av at regjeringen la frem stortingsmeldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik» i oppdrag å utrede om det bør stilles strengere krav til fartøy, utstyr, utleier eller fører ved utleie av fritidsfartøy.

Utredningen konkluderer blant annet med at det bør stilles strengere krav til konstruksjon, vedlikehold og merking av fartøy som skal leies ut. Dette er for å sikre en minimumsstandard på fartøy, jevnlig vedlikehold og identifisering av fartøyene. Målet er at standarden på fartøyene ikke skal være et faremoment for de som leier fritidsfartøy, og at de som leier båt lettere kan vurdere om alt er i orden før de tar fartøyet ut. Det er også viktig at forholdene ligger til rette for at leietager skal kunne berge seg selv om noe skulle skje. Utredningen anbefaler derfor også at utleiefartøy bør utstyres med leider, og at det alltid skal være egnet kommunikasjons– og sporingsutstyr om bord.

Det er anbefalt at alle som leier fritidsfartøy i Norge skal få formidlet et minimum av viktig sikkerhetsinformasjon før de tar båten ut. Det anbefales også at det lages et e-læringskurs som kan bli en ressurs for utleiere som ønsker å bedre sikkerheten i sitt eget foretak.