ENDELIG: Nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune, Anne Haabeth Rygg, sier at hun forventer hun fortgang i bygging av tømmestasjoner i Oslofjorden. Foto: Privat.

Omsider flere tømme- stasjoner i Oslofjorden

Nå skal det bygges flere tømmestasjoner for septik fra fritidsbåtene i Oslofjorden. I revidert budsjett fikk opposisjonen i Oslo bystyre flertall for en bevilgning på fem millioner kroner, men byrådspartienes stemte imot.

Publisert Sist oppdatert
FORBUD: Innføres det forbud mot septiktømming i fjorden bør det etableres flere tømmestasjoner som denne. Ellers blir det kaos. Illustrasjonsfoto: Amund Rich. Løken.

-Det viktigste nå er å få fortgang i arbeidet, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, til Båtmagasinet. Hun er også nestleder i kommunens samferdsels- og miljøutvalg. Selv om det er Oslo som har bevilget pengene, håper hun på et interkommunalt samarbeid om en markant utvidelse av antall tømmestasjoner langs hele Oslofjorden.

Nå må det bygges

-Det nytter ikke med noe papirvedtak, nå må det bygges, sier hun. Oppsiktsvekkende nok fikk ikke forslaget i det reviderte budsjettet støtte fra byrådspartiene Ap, MDG eller SV, men med Rødt på laget ble det likevel flertall for bevilgningen.

Båtmagasinet har henvendt seg til byråden for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG) for å få en forklaring på deres motstand mot forslaget, men byrådens kontor sier hun er forhindret i å svare på grunn av ferie. Vi ble henvist til lederen i Oslo kommunes samferdsels- og miljøutvalg, Eivind Trædal, også han fra Miljøpartiet De Grønne. I skrivende stund har ikke han besvar Båtmagasinets henvendelse.

Nestlederen i bystyrets samferdsels og miljøutvalg, Høyres Anne Haabeth Rygg, skjønner ikke hvorfor et slikt vedtak ikke ble enstemmig, men hun er glad for å ha flertallet med seg og hun vil være en pådriver i arbeidet for å få etablert nye stasjoner.

Jonas vil ha forbud

-Vi kommer til å stille strengere krav til utslipp fra kommunalt avløpsvann. Miljødirektoratet har allerede gitt tydelig signal om at kommunene rundt Oslofjorden må forberede seg på krav om nitrogenfjerning, og starte planlegging av renseanlegg med nitrogenfjerning allerede nå. Vi arbeider også med et forbud mot tømming av kloakk fra fritidsbåter i hele fjorden, sa statsminister Jonas Gahr Støre nylig.

-Utvidelse av antall tømmestasjoner ble jo i realiteten besluttet for flere år siden, men lite har skjedd. Når vi nå spør etatene om status, er det bare ulne svar å få. Denne saken ligger åpenbart ikke øverst på tallerkenen, sier Haabeth Rygg, men legger til;

-Nå må den det.

«Uriktig å skylle på oss»

-Som det er påpekt gang på gang, de store utslippene i Oslofjorden kommer fra landbruket og fra renseanleggene til kommunene. At septiktankene på fritidsbåtene fremstilles som om det er det som skal endre situasjonen i fjorden, det er direkte uriktig, sier Anne Haabeth Rygg.

-Men når totalforbud skal innføres, så er det viktig at man har mulighet til å tømme forsvarlig. I dag er det fire tømmeanlegg i Oslo, og de skal brukes av samtlige bobåter med toalett i Indre Oslofjord.

-Kommer forbudet, og vi ikke får flere tømmestasjoner, er vi i ferd med å lansere norgeshistoriens lengste dokø, sier hun. Det står ikke så veldig mye bedre til med nabokommunene. Et totalforbud mot tømming av septik vil gjelde hele Oslofjorden.

Vil ha gode tømmestasjoner

STATUS: Forbud mot kloakktømming i Oslofjorden er rett rundt hjørnet. Uten rask utbygging av nye tømmestasjoner henvises flere hundre tusen fritidsbåter til disse få. I Oslo kommune er det for eksempel bare fire stykker.

-Jeg håper nå kommunen kan samarbeid med båtforeninger og marinaer. Det gjelder å finne strategiske steder hvor båtfolket på enkel og forsvarlig kan tømme sine tanker. De få flytende stasjonene vi har i dag er ustabile og lite egnet. Dette bør skje ved faste, stabile brygger hvor båtfolket likevel legger turen innom for å bunkre eller få utført andre tjenester, sier hun.

-Det er ingen som er mer opptatt av ren sjø enn oss som bruker den aktivt. Å tro at båtfolket ikke vil fjorden vel er så riv ruskende galt som det kan bli, vi vil være med, men nå må alle dra lasset sammen, sier Anne Haabeth Rygg.