AKTUELT: Skal vi igjen få en debatt om å senke promillegrensen i båt fra 0.8 til 0.2 i promille? Illustrasjonsfoto: Atle Knutsen.

Er tiden moden for å senke promillegrensen til sjøs?

I løpet av de fem siste årene har 137 personer omkommet i ulykker med fritidsbåter. Tallene viser at 35 prosent var påvirket av alkohol eller andre rusmiddel. Er det på tide å senke promillegrensen for å føre fritidsbåt?

KJØREPILS: Blir båtkosen like vellykket uten kjørepilsen? Foto: Atle Knutsen

Tall fra den siste Båtlivsundersøkelsen og fra Tryg forsikring kan aktualisere en ny debatt om promille og båtliv. Her går det frem at 62 prosent av de spurte vil ha en lavere promillegrense på sjøen. Dagens promillegrense er på 0,8 men flere mener den kan senkes til 0,2 promille, altså det samme som i bil. Et poeng er at tallene ikke sier noe om det er båtfører eller passasjerer som har omkommet i ulykkene.

I 2022 registrerte forsikringsbransjen 6663 båthavarier og totalt 11.277 båtskader.

– Nå er det over 20 år siden Norge senket promillegrensen på veien til 0,2, og vi mener det er på tide å gjøre det samme til sjøs, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Han mener at med en promillegrense på 0,8 legitimerer vi i realiteten at det er ok å drikke alkohol mens vi kjører båt.

Vi skal tilbake til 2001 da grensen for kjøring av motorvogn med alkohol i kroppen ble satt ned fra 0,5 til 0,2 promille.

Ifølge den store Båtlivsundersøkelsen, regissert av Kongelig Norsk Båtforbund, er det 1.067.000 fritidsbåter i Norge. Nesten halve befolkningen – 45,3 prosent – i alderen 18 til 74 år var på en eller flere båtturer i fjor.