HAVDUEN: Kjetil Amundsen er lokal fisker på Oslofjorden som er utrygg når store fritidsbåter suser forbi. Han prøver å signalisere, men de færreste forstår hva han mener. FOTO: AMUND RICH. LØKEN.

Forstår du hva fiskeren signaliserer?

Feriefolket har tatt sjøen i bruk. Sesongen er i full gang. Det betyr større utfordringer for fiskere og andre profesjonelle aktører som har sjøen som sin arbeidsplass. Fiskeren Kjetil Amundsen i Holmestrand har noe han vil signalisere til oss i fritidsbåter.

Han bruker ikke masten på Havduen til å tørke teiner, fisker Kjetil Amundsen i Holmestrand. Han ønsker å signalisere noe med den sammenknytte teinen sin. Du har kanskje aldri lagt mere til det, men du finner det samme symbolet på de fleste andre fisketrålere.

Har noe å fortelle

Hva han ønsker å fortelle deg, er faktisk ikke til å misforstå. Men det igjen krever at du som skipper på egen skute kan litt om slike symboler. Du finner faktisk også nesten samme symbolikk i signalflagget med bokstaven «L» i de internasjonale maritime signalflaggene. Men før du begynner å rote med mobilen etter forklaringer, anbefaler fiskeren at du slakker betraktelig av på farten. Flagget signaliserer faktisk at du skal stanse helt opp, men i Havfruens tilfelle må det i så fall bety at du er på farlig kollisjonskurs.

Vis hensyn

Både trålersymbolet og flagget betyr ganske enkelt at du må være observant og ta hensyn. Det pågår fiske fra fiskebåt med utstyr i vannet rett ved siden av eller foran deg.

TRÅLERSYMBOL: Fiskeren signaliserer at han har redskap i sjøen.

- Ligger du i 20-30 knop rett innpå meg når jeg har garn ute i sjøen, er det hverken trivelig eller trygt for noen av oss. Jeg har mange eksempler på uvettig manøvrering med store og raske fritidsbåter med kurs rett mot meg mens fiske pågår.

- Men for å si det som det er; de færreste, om noen i det hele tatt, tyder signalet mitt, sier fiskeren fra Holmestrand. Og oppfordrer både nye og erfarne båtførere å sette seg inn i både skrevne og uskrevne regler til sjøs.