TRUES: Hummerfisket har tatt store deler av bestanden. Nå ønsker Fiskeridirektoratet at flere kommuner blir med og verner hummeren.
TRUES: Hummerfisket har tatt store deler av bestanden. Nå ønsker Fiskeridirektoratet at flere kommuner blir med og verner hummeren.

Inviterer flere kystkommuner til å verne om hummeren

Fiskeridirektoratet inviterer kystkommuner til nye fredningsområder for hummer. Fra før er 51 områder etablert.

Publisert

Båtmagasinet skrev om at det fra 1. oktober i år var 51 fredningsområder for hummer langs norskekysten, i tillegg til bevaringssoner i Tvedestrand.

Nå inviteres kommunene med i en prosess for å etablere flere fredningsområder. Bakgrunnen er at fredningen som fra før er gjennomført har hatt positiv effekt på bestanden i områdene. Fiskeridirektoratet har som mål at hummerbestanden skal bli så god at det gjennomsnittlig fanges ti hummer per hundrede døgn en teine står i sjøen og fisker. Direktoratet skriver i invitasjonen til kommunene at dette målet fortsatt ikke er nådd, og at de med det ønsker å fortsette innsatsen. En tilsvarende invitasjon ble sendt i 2014, og de etablerte fredede områdene har gitt erfaring om hva slags effekt dette får. Blant annet viser det seg at det blir betydelig flere og større hummer i fredningsområdene. Når hummeren blir større bærer hunnene flere og større egg, noe som igjen gir flere og større larver, med større mulighet for å overleve. Videre etablerer hummere i fredningsområder seg i nærområdene.

Fiskeridirektoratet skriver at de spesielt ønsker å invitere kommuner som ennå ikke har fått et fredningsområde, men ønsker også velkommen kommuner som har fått fredningsområder fra før. Det understrekes at det ikke er nødvendig med sørskilt vitenskapelig begrunnelse for valg av område. Lokal kunnskap vil normalt være tilstrekkelig. Men direktoratet skriver at området som ønskes fredet bør være mulig å identifisere uten navigasjonsutstyr.