Skal du fiske hummer? Her er reglene du bør kunne

Før du kan fiske hummer må du blant annet registrere deg.

Publisert Sist oppdatert

Fra klokken 08:00, tirsdag 1. oktober kan man slippe ut hummerteinene langs kysten i hele landet. Men før du kommer så langt er det flere regler du må få med deg. Nytt fra fjoråret er at du må registrere deg før fisket starter. Dette gjelder både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermantallet. Hvis du registrerte deg i år, må du gjøre det på nytt, da påmeldingen kun gjelder for inneværende år. Men hvis du registrerte deg i fjor og fikk et deltakernummer, beholder du dette videre. Blåsene skal registreres med deltakernummeret du har fått oppgitt ved registrering. samt navn og adresse.

LES OGSÅ: Fanger halvmeterstore hummere

Fluktåpning og bommulstråd

Det er kun lov å fange hummer med teiner tilpasset hummerfiske. Får du hummer med annen redskap skal den etter reglene settes ut igjen. Hummerteinene skal ha minst to sirkelformede fluktåpninger, med åpning på 60 millimeter. I tillegg skal alle teiner ha minst en rømingsvei, holdes avstengt ved hjelp av en bomullstråd, altså tråd som er nedbrytbar. Har du gamle teiner kan de fortsatt brukes om du ettermonterer bommultråd. Fiskeridirektoratet har laget en monteringsbeskrivelse for hvordan dette gjøres (ekstern lenke).

Montering av nedbrytbar tråd er for å unngå såkalte spøkelseteiner, altså teiner som ikke kommer opp igjen, og fanger fisk og skalldyr som trekker til seg nye, etter hvert som de dør.

Hummerteinene skal sjekkes minst en gang per uke.

LES OGSÅ: På talefot med havets kardinal

Minstemål

For at du skal få lov til å ta med deg hummeren hjem må den være større enn 25 centimeter. Er den mindre skal den slippes ut i sjøen igjen. Du måler fra spissen av pannehornet til bakre kant av midtre svømmelapp på halen. Fanger du en hummer med utvendig rogn skal den uansett ut igjen. Men vær også obs på at på Skagerrakkysten er det innført et maksimalmål for hummer på 32 centimeter.  Denne grensa går da fra Lindesnes fyr til grensen mot Sverige. 

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan fiske hummer fram til 30. november. I resten av landet kan du fiske til og med 31. desember.

Det er ikke lov å sette eller trekke teiner for fangst av hummer på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige frå en time etter solnedgang til en time før soloppgang.

Fredningsområder

Det er i alt 38 fredning- og bevaringsområder for hummer i landet. Ni av dem er i Hordaland, 16 i Sogn og Fjordane og 13 på Sør - og Øst-Landet. I tillegg er det fem bevaringsområder i Tvedestrand kommune, og én i Lindesnes kommune. Det er små, eller ingen forskjeller på fredningsområde eller bevaringsområde for deg som fisker. Forskjellen er varigheten på bestemmelsene for det aktuelle området. Fiskeridirektoratet har laget et kart der du kan se hvilke områder dette gjelder (ekstern lenke)