PLAN: Ungdom under 16 år kan legge båten i plan fra 1. juli i år, men 10 hk er fortsatt maks motorkraft.
PLAN: Ungdom under 16 år kan legge båten i plan fra 1. juli i år, men 10 hk er fortsatt maks motorkraft.

Nå kan ungdom gi gass på sjøen

Nå kan ungdom under 16 år kjøre i mer enn ti knop, men myndighetene oppfordrer foreldre til å passe at barna kan håndtere farten.

Publisert

Fjerning av tiknopsgrensen trådte i kraft 1. juli 2021, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Å fjerne fartsbegrensningen på ti knop gir mulighet for at ungdom kan øve seg i planende fartøy. Motorkraften vil fortsatt være begrenset til maksimalt ti hestekrefter. Når ungdom fyller 16 år og har båtførerbevis, er det i utgangspunktet tillatt å føre fritidsbåter med høy hastighet.

Ferdigheter

Både næringsminister Iselin Nybø og fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad presiserer at ikke alle barn og ungdom nødvendigvis er like trygge på å føre båter i hastighet over ti knop. Båtføring i slike hastigheter krever praktisk øving og tilegnelse av grunnleggende kunnskap.

– Vi tror endringen vil bidra positivt ved at ungdom får bedre erfaring med å føre båt med litt mer fart, slik at overgangen til større motor ved fylte 16 år blir mindre Men det er viktig at foreldre og foresatte gjør en aktiv vurdering av hvilken båt og hvilken hastighet deres barn er i stand til å håndtere, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet vil følge med på om fjerningen av tiknopsgrensen får negative konsekvenser, for eksempel økt antall alvorlige ulykker.