Statens havarikommisjon

FORLISTE: Arvor 215 AS.

Etterlyser flere kontroller etter dødsulykke

Statens havarikommisjon har undersøkt et forlis med en båt som ble brukt til fiske. En person omkom. Havarikommisjonen frykter at mange båter er i samme situasjon

20. oktober 2018 dro fire personer ut med båt fra Gimmestad i Glippefjorden. De skulle fiske sjøkreps. Båten, som var en Arvor 215 forliste, og en mann på 34 år mistet livet. De fire personene satt i styrehuset da de fikk motsjø og krappe bølger. Da de oppdaget at det var vann på dørken i kabinen gikk de ut for å redusere trimmen. Båten lå da tungt på sjøen, og de prøvde å hente nødbluss og redningsvester i styrehuset. Men vann flommet inn døråpningen, og de måtte gi opp. De prøvde da å øke gasspådraget for å nå land, men like etter stoppet motoren. Akterskipet sank, og båten kantret om lag 100 meter fra land. Temperaturen i vannet var da om lag ti grader, og krappe bølger gjorde det svært krevende å komme seg inn til land. En person omkom, mens tre kom seg inn.

Tok inn vann

Havarikommisjonen mener vanninntrenging trolig er årsaken til at båten gikk ned, og i og med at båten lå tungt ned ved baugen var det lite effektivt å drenere dekket. Det trekkes også fram at de to lenseåpningene i akterspeilet er små, og utgjør bare fire prosent av minimumskravet til fiskefartøy. Vannet på dekk trengte seg videre ned i skroget gjennom utette flush-luker i dekket, og over dørstokken til styrehuset. Havarikommisjonen mener den samlede mengden vann i skroget og på dekk gjorde at båten mistet oppdrift og stabilitet.

Mangler

For båter registrert som fiskefartøy gjelder blant annet krav om redningsflåte, livbøye og VHF-radio. Båten hadde ikke slikt utstyr, og fiskerne kjente ikke til at det var krav om det. Havarikommisjonen mener det finnes mange fiskefartøy mellom seks og åtte meter, bygd i 1992 eller seinere, som ikke oppfyller konstruksjonskravene. Havarikommisjonen anbefaler at Sjøfartsdirektoratet intensiverer kontrollen av fartøyer i denne gruppen, i tillegg til at det opprettes en ordning for byggeforskrifter. Tilsvarende anbefalinger ble ifølge Teknisk Ukeblad lagt fram i fjor, etter at en fiskebåt på åtte meter var langt fra å oppfylle kravene til stabilitet. En person mistet da livet etter at båten kantret og forliste ved Vannøya i Troms. Det viste seg etter en spørreundersøkelse at 61 prosent ikke har gjort stabilitetsberegninger av båten, og at det var lite kjennskap til båtens maksimale nyttelast og minste tillate fribord.

Les hele rapporten (ekstern lenke for nedlastning)