Slik ser det ut når en båt krasjer i 20 knop

En skjærgårdsjeep krasjtestet i 20 knop ved Research Institutes of Swedens testbane. Her er resultatet - se video!

Krasjtesten ble utført på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet.

Aldri før har svenske Testfakta AB gjennomført krasjtest av båt. Testen ble gjennomført med 20 knops fart, en hastighet veldig mange norskeide fritidsbåter kan oppnå. Ved en bråstopp i denne hastigheten (37 km/t) ble testdukkene utsatt for krefter tilsvarende 12 ganger egen kroppsvekt.

– Jeg ble ikke overrasket over dramatikken vi ser ved 20 knop. Men det som bekymrer meg er at mange kjører mye fortere enn dette, sier Klaus Hahn, direktør i Testfakta AB i en pressemelding fra Kystverket.

Familie på fire

Dukkene som ble brukt i testen skal simulere en vanlig familie på fire, med kroppsvekt på henholdsvis 70 og 35 kilo. Ved hjelp av høyhastighetskameraer får man i testen et brutalt innblikk i hvilke krefter som er i sving. Samtlige av dukkene blir kastet ut av båten.

– Hvert år skjer det alvorlige grunnstøtings- eller kollisjonsulykker med høy fart. En del av disse ulykkene skjer ved nedsatt sikt i mørket, men det er også flere eksempler på ulykker som har skjedd på dagtid. Denne testen viser på en god måte hvorfor det er viktig å løfte blikket, være oppmerksom og avpasse farten etter forholdene, sier Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør i pressemeldingen.

Holdningskampanje

I likhet med 2020 har det også i år vært rekordsalg av fritidsbåter. Mye tyder derfor på at enda flere enn i fjor vil oppholde seg i båt i sommer.

Løft blikket er en holdningskampanje fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet. Kampanjen har som mål å redusere antall ulykker på sjøen.

I rapporten fra Statens havarikommisjon for transport som ble lagt frem i 2019, kommer det frem at dødsfall som følge av kollisjon eller grunnstøting ofte har sammenheng med stor fart. Rapporten konkluderer også med at halvparten av alle dødsulykker forbundet med fritidsbåt skyldes kantring eller fall over bord.