Båtliv for dummies

Styrbord er ikke alltid høyre

Ikke alle vet hva som skiller styrbord og babord fra høyre og venstre, men sikkerhetsmessig er dette viktig på sjøen.

Publisert Sist oppdatert

Styrbord er høyre side av båten når du ser forover. Babord er venstre side av båten når du ser forover. Styrbord og babord relaterer seg altså til båtens to sider, mens høyre og venstre relaterer seg til deg. Når du snur deg og ser akterover, er styrbord med andre ord på din venstre side.

Sikkerhetsmessig er det svært viktig å kjenne til begrepene styrbord og babord. Grønne og røde staker relaterer seg til styrbord og babord. Det samme gjør lanterne, der grønt er styrbord og rødt er babord.

I en undersøkelse gjennomført av YouGov blant nordmenn over 18 år som har vært i båt de siste fem årene, kommer det fram at mange ikke vet forskjell på styrbord eller babord. Halvparten av dem som har en mening om begrepene mener dessuten det ville vært både tryggere og enklere å ferdes til sjøs dersom vi i stedet brukte høyre og venstre.

Her er noen grunner til at du bør kjenne begrepene styrbord og babord:

Du har vikeplikt for båter som kommer på din styrbord side

Du viker til styrbord når du er på kollisjonskurs med motgående fartøy

Grønne og røde staker relaterer seg til styrbord og babord

Lanternene (grønne og røde) relaterer seg til styrbord og babord

Fyrsektorer (grønne og røde) relaterer seg til styrbord og babord