Rød lanterne sitter på babord side

Styrbord og babord er enklere enn du tror

Hva som er styrbord og babord er enkelt å lære, og det er ikke det samme som høyre og venstre.

Publisert Sist oppdatert

Store bildet: Babord er alltid venstre side av båten når du ser forover, og lanternen på babord er rød.

Kommentar av ansvarlig redaktør Ole Henrik Nissen-Lie i Båtliv:

I en undersøkelse gjennomført av YouGov blant nordmenn over 18 år som har vært i båt de siste fem årene, kommer det fram at mange ikke vet forskjell på styrbord eller babord. Halvparten av dem som har en mening om begrepene mener dessuten det ville vært både tryggere og enklere å ferdes til sjøs dersom vi i stedet brukte høyre og venstre.

Dette er jo helt på jordet! Det er nettopp denne mangelen på kunnskap som skaper utrygghet på sjøen, ikke fraværet av lover og regler, som mange nå ivrer for å innføre stadig flere av. Maritime ord og uttrykk latterliggjøres tidvis i mediene av folk som forveksler kunnskap med snobberi, og som mener at alt må reguleres.

Det er trist, for vi har en sterk maritim tradisjon i Norge, hvor folk har ferdes på havet under krevende forhold i tusenvis av år, og denne gamle kunnskapen er nedfelt i maritime ord og uttrykk. Som i andre fagsjargonger dreier det seg om presisjon i språket.

Forover

Styrbord er alltid høyre side av båten når du står akterut og ser forover. Styrbord og babord relaterer seg altså til båtens to sider. Høyre og venstre er noe helt annet. Holder du høyrearmen rett ut, og snur deg rundt, vil du alltid peke til høyre. Et enkelt eksempel viser viktigheten av å forstå forskjellen: Du seiler inn et grumsete farvann med grunner og skjær. Du ber et mannskap gå forut på baugen og varsle om grunner. I praksis vil hun snu seg mot deg og rope. Om hun da roper grunne forut til høyre, vet du ikke om det er til høyre for henne som ser akterover, eller til høyre for deg som ser forover

Om hun derimot snur seg og roper grunne om styrbord, vil du vite at grunnen ligger foran båtens styrbord side. Da er det ikke lenger noen tvil. Begrepene styrbord og babord gir altså en presisjon i kommunikasjonen som gjør at vi kan unngå farer. Derfor bør du lære deg at styrbord alltid er høyre side av båten når du ser forover, og babord tilsvarende venstre. Om natten angir fargene på lanternene dette: Grønn lanterne lyser på styrbord side, og rød lanterne lyser på babord side. Betegnelsene styrbord og babord har vi forøvrig brukt siden vikingtiden, da styreåren hang på styrbord side og babord var baksiden (den andre siden).

Det er ikke så vanskelig, men må pugges så det ikke blir forvirring i en stresset situasjon.

Kystverket har laget en god illustrasjon som det kan være verdt å studere:  Huskeliste for styrbord og babord

KLISTREMERKET: Kystverket har laget en huskeliste for å vite forskjellen på styrbord og babaord.