RASKE BÅTER: Går båten raskere enn 50 knop må du snart regne med å sette deg på skolebenken.

Et steg nærmere krav til høyhastighetsbevis

Fra 1. oktober neste år skal alle som fører fritidsbåt som kan oppnå 50 knop eller mer ha skaffet seg høyhastighetsbevis. Det mener Sjøfartsdirektoratet som nå sender forslaget ut på høring.

Publisert Sist oppdatert

Forskriften skal være på plass 1. januar 2022, men ikrafttredelse til høyhastighetsbevis forutsetter at det er instruktører og tilstrekkelig kurskapasitet tilgjengelig. Derfor kan politiet starte kontroll fra 1. oktober 2022. Alle som vil mene noe om forslaget må varsle Sjøfartsdirektoratet innen 30. april i år.

Teoretisk og praktisk kurs

I juni i fjor la Regjeringen fram Stortingsmeldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik». I meldingen fremgår det at regjeringen vil vurdere om det bør innføres et eget teoretisk og praktisk kurs for førere av fritidsbåter som kan oppnå̊ større fart enn 50 knop. I høst ba Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Sjøfartsdirektoratet utrede saken og oversende sin anbefaling til departementet. Sjøfartsdirektoratet slår nå fast Sjøfartsdirektoratet at det er et behov for krav til høyhastighetskompetanse for førere av fritidsbåter fordi høy hastighet utgjør en betydelig risiko for ulykker, og at skadepotensialet knyttet til båtkjøring i høy hastighet er stort.

Må lage liste

Sjøfartsdirektoratet ser at handhevelse av en slik forskrift vil være utfordrende. Sentralt båtregister som verktøy er ikke nevnt, men derimot mener direktoratet kontrollen kan skje ved hjelp av liste over fritidsfartøy som med sikkerhet har makshastighet over 50 knop.

-Ved fysisk kontroll uten en liste vil politiet vanskelig kunne avdekke om fartøyet kan gå over 50 knop. Slik direktoratet ser det, vil handheving uten en liste i hovedsak kun være mulig ved konkret hastighetsmåling eller ved etterforskning i forbindelse med ulykker. Sjøfartsdirektoratet har vært i kontakt med flere produsenter, forhandlere og bransjeorganisasjonen NORBOAT for å diskutere muligheter og utfordringer knyttet til å opprette en slik liste.

Næringen tester i dag hastigheten på̊ sine bater ulikt. Sjøfartsdirektoratet vurderer det som fornuftig å etablere en standardisert test for hvordan et fartøys hastighet skal testes/vurderes. For å sikre likebehandling og avklaring av om et fartøy skal stå på listen vil Sjøfartsdirektoratet lage retningslinjer for en slik hastighetstest.