FART: Sjøfartsdirektoratet foreslår å oppheve tiknops grensen for ungdom under 16 år-
FART: Sjøfartsdirektoratet foreslår å oppheve tiknops grensen for ungdom under 16 år-

Vil droppe tiknops grense for ungdom under 16 år

Dersom Sjøfartsdirektoratet får det som de vil, skal ungdom under 16 år få lov til å kjøre fortere enn 10 knop.

Publisert Sist oppdatert

I dagens forskrift står det at båtfører skal være fylt 16 år dersom fritidsbåten kan oppnå større hastighet enn ti knop (18,5 km/t) ved motordrift, eller har motor med større ytelse enn 10 HK/7,5 kW. Sjøfartsdirektoratet foreslår nå å endre denne bestemmelsen slik at grensen på̊ 10 knop fjernes. Det vil medføre at ny bestemmelse kun sier at båtfører skal være fylt 16 år dersom fritidsbåten har motor med større ytelse enn 10 HK/7,5 kW.

Et visst påtrykk

I sitt høringsutkast skriver Sjøfartsdirektoratet at de hvert år får henvendelser angående bestemmelsen om at de under 16 år kun kan føre båter som ikke oppnår en hastighet på̊ mer enn 10 knop. Det har lenge vært en tendens at forhandlere markedsfører små̊ båter med 9,9 HK som ungdomsbåter og at mange foreldre kjøper slike fritidsbåter til sine barn, dette selv om mange av disse båtene har makshastighet over 10 knop.

Ulykkesstatistikken viser likevel at det er få ungdommer eller barn som er involvert i alvorlige ulykker med fritidsbåter med ti HK eller mindre som oppnår høyere hastighet enn ti knop. Dette selv om vi vet at et det er et relativt høyt antall ungdommer under 16 år som fører slike fritidsbåter.

Tilpasser seg virkelighet

Flere av de som henvender seg til Sjøfartsdirektoratet har også ment at det kan være bra for ungdom under 16 år å kunne øve seg med planende fartøy før de fyller 16 år. Etter fylte 16 kan ungdommer etter dagens regler ta båtførerprøven, og med det lovlig kunne føre alle fritidsbåter under 15 meter. Sjøfartsdirektoratet ser at overgangen fra å kun ha ført båt i under ti knop kan bli for stor når personer blir gamle nok til å føre båtførerbevis pliktige båter.

I sitt forslag som nå sendes ut på høring medgir direktoratet at de er enig i at det kan være god læring for ungdom å få føre planende fartøy, men med den begrensingen at motor ikke kan ha større ytelse enn 10 HK/7,5 kW.

Dersom nevnte endring gjennomføres vil Sjøfartsdirektoratet overvåke om dette medfører negativ konsekvens, for eksempel økt antall alvorlige ulykker. Ved negativ konsekvens må̊ direktoratet vurdere å gjeninnføre hastighetsbegrensning.