DISPENSASJON: Hydrogenfergen kan ikke lett flyttes i dag og Kystverket har gitt dispensasjon til at Ølesund lykt kan være delvis tildekket en periode fremover. Dette gjelder hvit sektor mot nordøst.

Fortøyd ferge dekker fyrsektorer i Hjelmeland

Kystverket advarer sjøfarende i Rogaland om at Ølesund fyrlykt ved Viganeset kai i Hjelmeland kommune er delvis skjult bak en stor hydrogenferge som ligger til kai. Det blir derfor redusert sikt til fyrlykten ut mars måned.

Publisert Sist oppdatert

Fergen MS Hydra er bygget om til hydrogendrift, og blir verdens første passasjerferge med hydrogen som drivstoff. I forbindelse med ferdigstillelsen må tankene kjøles ned og systemet testes.

– Dette var planlagt ved Viganeset kai i Hjelmeland kommune, der båten la til kai 1. november, opplyser Tonje Dowerdock, rådgiver hav- og kystforvaltning i Kystverket.

Arbeidene medfører altså at Ølesund lykt blir delvis tildekket av fartøyet.

– Kystverket fikk ikke søknad om tildekking etter havne- og farvannsloven § 10 før båten la til kai. Da båten ikke på enkelt vis kan flyttes på nåværende tidspunkt, ble det gjort en vurdering om Kystverket kan akseptere delvis skjerming av fyrlykten. Vi har nå vurdert det slik at fyrlykten er tilstrekkelig synlig, og det er gitt en midlertidig aksept ut mars for delvis skjerming, sier legger rådgiveren til.

DELVIS SKJULT: Ølesund lykt vil ikke vise normale sektorer før ut mars måned.

Arbeidet er meldt til Kvitsøy sjøtrafikksentral og via EFS til Kartverket. Dette sørger for at nyttetrafikk og større fartøy er orientert om skjermingen, men ikke nødvendigvis fritidsflåten.

– Selv om det nå er lavsesong for fritidsbåter, ønsker vi likevel å gå ut med informasjon om dette, slik at alle som er ute med båt i området er klar over at fyrlykten er delvis skjermet i hvit sektor mot nordøst av et fartøy ut mars måned, sier Dowerdock.

.

MF «Hydra»

 • Verft: Weston Ølen/Norse Celik
 • Byggenummer:
 • Design: LMG 80-DEH2 - LMG Marin
 • Lengde: 82,4 meter
 • Bredde: 17,5 meter
 • Tonnasje: 2699
 • IMO-nummer: 9887530
 • Rederi: Norled
 • Fremdrift: Schottel GmbH
 • Brenselceller: Bollard
 • Generator: Nogva Motorfabrikk

.