Statsbudsjettet 2023

UTBEDRINGER: Leden Svolvær - Raftsundet i Lofoten skal oppgraderes. Bildet viser Raftsundbrua, som knytter sammen Hinnøya og Austvågøya

328 millioner til utbedring av innseilinger og farleder

Regjeringen bevilger 328 millioner til utbedringer av havner og farleder i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Kystverket skal i neste år gjennomføre flere prosjekter som skal sikre og trygge ferdselen langs kysten og midler til dette er avsatt over statsbudsjettet for 2023.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet nevnes følgende prosjekter særskilt:

Innseiling Forsøl i Hammerfest kommune. Prosjektet ferdigstilles i 2023
Innseiling Kragerø i Kragerø kommune. Prosjektet ferdigstilles i 2023
Farled Bognes - Tjeldsundet - Harstad i kommunene Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad. Prosjektet ferdigstilles i 2026.
Farled Svolvær - Raftsundet i kommunene Vågan og Hadsel. Prosjektet ferdigstilles i 2024.