Statsbudsjettet 2023

OVERLEVDE BUDSJETTKUTT: Kystverket får de midlene etaten har bedt om for å kunne videreføre oppstartsarbeidene for Stad skipstunnel

Skipstunnelen skjermes i budsjettet

I et budsjett der et stort antall samferdselsprosjekter nedprioriteres er Stad skipstunnel skjermet for kutt.

Publisert Sist oppdatert

Den tidvis omstridte skipstunnelen vil gjøre det mulig for mange fartøyer å unngå den værutsatte turen rundt Stadlandet. Prosjektet gikk i mange år inn og ut av statsbudsjettene, men våren 2021 ble prosjektet vedtatt i Stortinget og daværende samferdselsminister ga Kystverket i oppdrag å ta fatt på oppstartsforberedelsene.

AP/SP-regjeringen har bestemt seg for å opprettholde fremdriften i prosjektet, som vil koste nærmere tre milliarder kroner.

Men ennå ligger de virkelige store kostnadene et stykke frem i tid. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det «kun» bevilget 76 millioner kroner til Stad skipstunnel. Dette beløpet er i tråd med hva Kystverket ba om for å videreføre arbeidet.

Ifølge Kystverkets fremdriftsplan skal det inngås avtale med hovedentreprenør rundt årsskiftet 2023-24 slik at selve anleggsarbeidene på den 1700 meter lange skipstunnelen kan starte i 2024.