Båtliv for dummies

Sikkerhetsutstyr som er kjekt å ha

Sikkerhet dreier seg både om å holde båten i god stand, og om å forberede seg på uhell.

Publisert Sist oppdatert

I våre dager tenker mange på redningsvest når det blir snakk om sikkerhet på en båt, men sikkerhet dreier seg om så mye mer enn det.

Først og fremst dreier deg seg om å holde båten i god stand slik at man unngår motorstopp og lekkasjer. Dernest dreier det seg om å følge godt med på vær og vind og navigasjon for å unngå grunnstøtinger, kollisjoner og fall overbord.

Så gjelder det å reagere riktig om nødsituasjon skulle oppstå. Folk kan falle i vannet, det kan oppstå brann, motoren kan stoppe, båten kan grunnstøte, en skroggjennomføring kan ryke og i verste fall kan hele båten gå til bunns.

Raskt

Da gjelder det å ha egnet utstyr og å vite hva man skal gjøre. Vi kan ikke gå inn på alle tenkelige scenarier her, men det er jo opplagt at man må raskt frem med brannslukningsapparatet om det skulle begynne å brenne, man må tette lekkasjer hurtig om det oppstår vanninntrenging, man må stanse avdrift ved motorstopp. Og ikke minst gjelder det å få en person som faller i vannet raskt opp igjen.

Utstyr til å tette hull, slukke brann, få folk ombord og til å varsle redningstjenesten bør derfor inngå på alle feriebåter. Havgående fartøyer bør ha ekstra godt med sikkerhetsutstyr, også redningsflåte i fall båten skulle synke. Nedenfor har vi listet opp en del utstyr som kan være fornuftig å ha med seg. På mindre båter vil kanskje ikke ha med alt dette, men der kan en padleåre kan komme godt med ved motorstopp. På større båter er det naturlig å ha med reservedeler til motor (filtre, impeller, slangeklemmer), ekstra sikringer og slikt.

Tøffere vær og farvann, og tøffere båtbruk, krever bedre forberedelser og mer utstyr. Her er en liste over nødutstyr som man bør ha med og minimum er redningsvest, lys, pøs, kniv og tauverk.

Utstyr ombord:

Brannslukker og varslere

Tetningsmasse

Tape

Koniske treplugger

Nødanker

Kasteline

Nødstige

Mobiltelefon

Medisinskrin

Verktøy

Reservekanne med drivstoff

Personlig utstyr:

Redningsvest (fløyte)

Nødlys

Sikkerhetssele

Personlig AIS-sender

Til føffere båtbruk:

VHF

Livbøye

Overlevelsesdrakt

Redningsflåte

Powered by Labrador CMS