KREVER HØYHASTIGHETSBEVIS: Har du båt som går raskere enn 50 knop kan du ifølge Sjøfartsdirektoratet ta kurs allerede fra sommeren.

Krav om høyhastighetsbevis fra juni neste år

Skal du kjøre båt raskere enn 50 knop må du ha høyhastighetsbevis fra juni 2023.

Publisert Sist oppdatert

Sjøfartsdirektoratet skriver i en pressemelding at fra 1. juni 2023 må du ha høyhastighetsbevis for å kunne føre fritidsbåter som kan gå i 50 knop eller mer. Sjøfartsdirektoratet skal innen kort tid begynne å godkjenne kurssteder. Målet er at båtførere skal kunne ta kurs allerede fra sommeren 2022.

Høyhastighetskurset skal inneholde en teoretisk del, en praktisk del og en prøve. For å få utstedt beviset må du ha bestått kurset, oppfylle kravet om å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt, og være over 18 år.

SJØFARTSDIREKTØR: Knut Arild Hareide.

Hovedformålet med å innføre høyhastighetsbevis er å gi båtførere økt kunnskap og bedre holdninger, slik at antall ulykker ved bruk av fritidsfartøy reduseres, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i pressemeldingen fra Sjøfartsdirektoratet.

Den praktiske delen vil skille mellom båt og vannscooter. Sjøfartsdirektoratet skriver at vannscootere på mange måter er to svært forskjellige fartøy som krever ulik opplæring. Også for vannscootere gjelder 50-knopsregelen. Går ikke vannscooteren 50 knop, er det heller ikke her krav om høyhastighetsvevis.

Kurset skal gi kursdeltakerne verktøy til selv å kunne vurdere risiko og farer ved båtkjøring i høy hastighet, og dette blir vektlagt fremfor opplæring i kjøreteknikk.

For å sikre at den praktiske delen av høyhastighetskurset gjennomføres på en forsvarlig måte, er det bestemt at alle kurssteder skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet skriver at de for tiden utarbeider nærmere retningslinjer og krav til kurssteder som ønsker å tilby høyhastighetskurs.