Fritidsbåtkonferansen 2022

ULYKKER: Færre dør i fritidsbåtulykker, selv om det har vært mange alvorlige ulykker de siste to årene.

1291 alvorlige båtulykker de to siste årene

Antallet som dør i fritidsbåtulykker er svakt fallende, men det har vært over 1291 alvorlige ulykker med fritidsbåter i 2020 og 2021.

Publisert Sist oppdatert

Sikkerhet var i fokus på Sjøfartsdirektoratets Fritidsbåtkonferanse denne uken. Ifølge Petter A. Søreng, seksjonssjef for fritidsfartøy hos Sjøfartsdirektoratet, viser statistikken over dødsfall med fritidsbåt en svakt fallende trendkurve de siste ti årene, samtidig som det er blitt stadig flere båter på sjøen.I fjor omkom 26 personer i fritidsbåtulykker.

19 av de 26 hadde ikke flyteutstyr, og åpen motorbåt topper fartøysstatistikken for forulykkede. Fem omkom fra fortøyd båt, fire under fiske og tre under kryssing av elv i flom, som var kategoriene med flest døde.

Under konferansen kom det også frem at det har vært 1291 alvorlige ulykker de siste to årene. Dette er ulykker som har vært rapportert inn til redningstjenesten som SAR-ulykker (Search and Rescue), og omfatter ikke assistanseoppdrag eller ulykker som ikke er blitt innrapportert.

Den nye Sjøfartsdirektøren, Knut Arild Hareide, sa at vi er nødt til å få ned ulykkestallene her i landet. Sjøfartsdirektoratet jobber med en nullvisjon for dødsfall på sjøen og jobber nå med innspill til Regjeringen. ­–Jeg får begynne jobben med å ta båtførerprøven selv, sa Hareide i sin tale til de 120 deltagerne på konferansen.