DRUKNER: Antallet drukningsulykker har vokst med over 20 prosent fra samme tid i fjor, men få drukner fra fritidsbåt i åpen sjø.
DRUKNER: Antallet drukningsulykker har vokst med over 20 prosent fra samme tid i fjor, men få drukner fra fritidsbåt i åpen sjø.

Mange drukninger hittil i år, men ikke fra båt

Så langt i år har 45 personer druknet i Norge. Det er åtte flere enn på samme tid i fjor, men kun ti druknet fra fritidsbåt.

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser en kraftig økning i antall drukninger hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Syv personer omkom ved drukning i første halvdel av juli.

Hittil i år har 45 personer druknet i Norge. Det er en økning på 22 prosent i forhold til samme periode i fjor, da 37 personer druknet. Ti av drukningsulykkene hittil i år er klassifisert av Redningsselskapet som drukning fra fritidsbåt.

I hele 2022 druknet i alt 32 personer fra fritidsbåt, men få av ulykkene skjedde i åpen sjø. Ti av de 32 personene omkom etter å ha falt mellom båt og brygge. Resten av ulykkene skjedde etter fall over bord, kantring og grunnstøting, melder Redningsselskapet.