Leder

Skål for færre ulykker

Handlingsplanen mot båtulykker vil fjerne alle dødsulykker. Da er det underlig å holde fast ved 0,8 grensen for promille.

Publisert Sist oppdatert

I sommer overrakte Sjøfartsdirektoratet den nye handlingsplanen mot fritidsbåtulykker til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt. Norge er et friluftsland og det skal være trygt å ferdes på sjøen, sa Røe Isaksen da han mottok handlingsplanen.

Planen inneholder mange gode betraktninger og fornuftige forslag. Ikke minst bygger den på mer solide fakta enn vi har sett før. I fjor gikk Statens Havarikommisjon for Transport (STH) for første gang gjennom samtlige fritidsbåtulykker for å kartlegge årsakene til dødsulykkene. STH-gjennomgangen viste at nedkjøling spiller en sentral rolle når det gjelder dødsulykker på sjøen. Kort sagt er det aller viktigste for sikkerheten å holde seg om bord. Og om man først skulle ramle over bord, er det avgjørende å komme seg raskt opp av vannet igjen.

De fleste drukningsulykkene skjer fordi folk faller i vannet fra åpne småbåter eller kajakker nærme land, eller ved fall fra brygger, uten å komme seg opp igjen. Svenskene har forstått at det er avgjørende for sikkerheten med gode og tilgjengelige leidere (stiger) på brygger og båter. I Sverige har de også senket promillegrensen for båtførere til 0,2 promille. I fjor døde det 23 personer i Norge i forbindelse med fritidsbåtulykker, mens 14 omkom i Sverige. Handlingsplanen har en nullvisjon for dødsulykker, og første delmål er maks 17 døde i 2023.

Promille

Sammenhengen mellom promille og dødsulykker på sjøen er ikke godt dokumentert, men i Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker står det at det var promille med i bildet i hele 38 prosent av dødsfallene fra fritidsbåt i fjor. Dette gjelder både fall fra båt, brygge og fartsulykker med fatale grunnstøtinger om natten.

Både i fjor sommer og denne sommeren har det vært noen stygge dødsulykker på sjøen nattestid, som har fått bred omtale i mediene, og det er kjent at Vibeke Skofterud hadde promille da hun krasjet med vannskuter i fjor sommer. Ingen kan være i tvil om at det er en årsakssammenheng mellom promille og ulykker.

Alkohol (og mange andre rusmidler) svekker vurderingsevne, dømmekraft og motorikk. Når målet er å unngå alle ulykker, er det derfor overraskende at det ikke foreslås å senke promillegrensen også i Norge (hvor den er 0,8 på sjøen for båter under 15 meter).

Enten tør ikke myndighetene å komme med enda en upopulær lovregulering på sjøen, eller så har de forstått noe viktig: Folk som gis frihet vil også ta ansvar. Så finnes det alltid noen som gjør dumme ting,  enten det er lov eller ikke. Det er like dumt å kjøre båt i fylla som det er å kjøre bil i fylla. Handlingsplanen tar til orde for opplysning og holdningskampanjer. Det synes Båtliv er en fornuftig linje, og vårt råd til alle båtførere er å holde seg edru når båten er i fart. Klinkende edru båtfolk må i alle fall til om myndighetene skal oppnå sitt mål om null dødsulykker med fritidsbåt.

Men en ankerdram kan man unne seg.