SOMMERIDYLL: Flere har vært på sjøen med båt, men færre har druknet på sjøen sommeren 2020.

Flere har vært på sjøen - færre har druknet

Tross at det ble tidenes båtsommer i år, har det vært en nedgang i båtrelaterte drukningsulykker

12 personer omkom i drukningsulykker i august. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk har totalt 39 personer omkommet som følge av drukning i sommer. Det er én færre enn i både 2018 og 2019.

Redningsselskapet skriver i en pressemelding at ,ellom juni og august omkom åtte personer i drukningsulykker fra fritidsbåt, mot 16 i samme periode i fjor. Av sommerens ulykker skjedde halvparten mens båtene lå ved land.

Alle som omkom fra fritidsbåt i sommer var menn over 40 år. Fire av ulykkene skjedde på sjøen, to i elver og to i vann/innsjøer.

Flere faller fra land

Redningsselskapet opplyser videre at i sommer har 18 personer druknet etter å ha falt fra land, mot seks i samme periode i fjor. To små barn falt i én elv og i sjøen. To voksne menn omkom i forbindelse med fiske i elv, mens tre personer falt i vannet da de var på tur. For de resterende er forløpet ikke kjent.

– Totalt sett har det vært flere drukningsdødsfall i elver og innsjøer enn på sjøen i sommer. Det understreker viktigheten av å kunne gjøre gode risikovurderinger over alt der vi ferdes i nærheten av vann, sier Tanja Krangnes, leder for fagfeltet drukning i Redningsselskapet.

Badeulykker

Ti personer druknet i forbindelse med bading i sommer. Av disse var sju personer under 25 år, mens én var i 50-årene og to var i 70-årene. Ni av ti var menn. Av de ti badeulykkene skjedde fire i vann/innsjøer, tre i elver og tre i sjøen. Alle utenom to badet sammen med andre.

– Også i sommer ser vi at barn og unge er mest utsatt for å drukne under bading. For at ingen barn skal drukne i Norge, er det viktig at kommunene og skolene sørger for at lærerne har riktig kompetanse og nok tid til å oppfylle de nye kompetansemålene for svømmeopplæring, sier Krangnes.