IKKE LOV: Statsforvalteren stanser dumping av snø i Drammenselva.

Stanser ulovlig snødumping i artsrikt farvann

Et eiendomsfirma har fått instruks fra statsforvalter om å kutte ut dumpingen av brøytesnø i Drammenselva.

Publisert Sist oppdatert

Praksisen kan ha pågått siden 2018, og eierne av det store næringsområdet i Teglverksveien mente det var tillatt med dumpingen så lenge snøen ikke var forurenset.

Nå krever statforvalteren i Oslo og Viken at dumpingen innstilles umiddelbart.

– Drammenselvas utløp er et av de mest artsrike fiskeområdene i Norge. Det er registrert 42 fiskearter i Drammenselva og Drammensfjorden. Det er derfor av nasjonal betydning å bevare fjordbassenget og de nedre deler av Drammenselva som beite-, reproduksjons- og oppvekstområde for fisk, skriver statsforvalteren.

Videre minner statsforvalteren om at det rundt Drammenselva har vært omfattende industri i lang tid, noe som har ført til at sedimentene har blitt forurenset av diverse tungmetaller og miljøgifter:

– Dersom snøen er deponert eller dumpet i et sårbart område kan det ha negativ påvirkning på miljøet. I tillegg inneholder smeltevann ofte forhøyede verdier av miljøgifte, skriver statsforvalteren.

Eierne av næringsområdet sier til Drammens Tidende at store snømengder skaper store problemer for leietagerne, og viser til at tidligere eier av tomten ikke hadde fått avklart reglene fullt ut. Selskapet mener dumpingen mest av alt er en utilsiktet glipp og lover at praksisen stanser umiddelbart. Det er nå funnet en alternativ lagringsplass for snøen.