Praktisk Meteorologi

UVANLIG: Skypumper av denne størrelsen er relativt uvanlig i Norge, men de dukker fra tid til annen opp – som her ved Torungen fyr ved Arendal.
UVANLIG: Skypumper av denne størrelsen er relativt uvanlig i Norge, men de dukker fra tid til annen opp – som her ved Torungen fyr ved Arendal.

La været bestemme

Skal båtturen bli vellykket, så bør den planlegges ut fra været. Det krever litt innsats, men værutviklingen i løpet av det tidsrommet du forventer at båtturen skal vare, er helt avgjørende for om du i det hele tatt skal legge ut.

Det kan være stille og fint når du legger av gårde, mens det på ettermiddagen er ganske annerledes. Og værutsiktene må alltid vurderes opp mot hvor egnet båten og egne ferdigheter er til å takle forholdene. Når man skal over et havstykke kan man ikke bare hive dreggen og vente på at været går over, eller stikke inn til nærmeste havn. Selv langs kysten er man ofte alene utpå, og turen bør forberedes med utgangspunkt i at du skal kunne komme deg ut av de situasjoner som oppstår på egenhånd. Hjelpen kan være langt unna, selv under en kort båttur utaskjærs.

Store variasjoner

Den dominerende vindretningen i Skagerrak om sommeren er sørvest langs kysten, sørvest og vest utpå. Det er veldig ofte slik at vinden trekker opp på sørvest langs kysten, mens det blåser vest når man kommer et stykke ut i havet. Bunn- og strømforholdene langs kysten av Sør-Norge kan gi svært varierende forhold på korte strekninger. Vind og strøm skaper ofte krapp og rotete sjø som gjør at farten må ned. For mindre båter kan en ettermiddagsbris på 8-10 meter per sekund oppleves som svært ubehagelig på visse strekninger. Typisk er Rakke og Langesundsbukta, med store vannmasser som kommer ut fra vassdragene og møter sørlig vind der havbunnen blir grunnere. Dessuten kan forholdene endre seg raskt, og være svært forskjellig innenfor små geografiske områder. Forholdene kan for eksempel være helt annerledes på formiddagen når man går fra Portør til Risør enn under returen på ettermiddagen. På sommeren vil det ofte lønne seg å vente til vinden avtar på kvelden. Det er også verdt å merke seg at særlig bølgeforholdene kan variere mye innenfor en distanse på noen få nautiske mil på den samme strekningen. Et typisk eksempel er øst og vest for Lista.

PLANLEGGING: Skal båtturen bli vellykket, så bør den planlegges ut fra været.
PLANLEGGING: Skal båtturen bli vellykket, så bør den planlegges ut fra været.

Vestlandet sør for Stadt

Fra Jæren og nordover er vår erfaring at solgangsbrisen ikke er like dominerende. Fra Jæren til Stadt går mye av den indre leia i godt beskyttet farvann, men selv om flere av strekningene er relativt korte, bør man likevel gjøre gode forberedelser før kryssingen av utsatte strekk som Boknafjorden, Sletta, Fensfjorden, Sognesjøen, Stavfjorden, Frøysjøen og ikke minst Stadt.

I disse pandemitider er det ikke så aktuelt å krysse over til Danmark eller Sverige, men forholdene i Skagerrak er likevel bestemmende for hvordan vi bør legge opp båtturen langs kysten. Enten man skal fra Hvaler til Arendal eller fra Lillesand til Skagen, er forholdene nedenfor noe man bør ha i bakhodet:

· FRA VEST MOT ØST: Skal man eksempelvis krysse Skagerrak til Danmark eller Sverige, bør man gå fra vest mot øst. Jo lenger fra vest du går, desto større er sjansen for at du får medsjø på overfarten. Det gir langt triveligere forhold om bord enn om du må gå i motsjø eller med sjøen inn på tvers.

· IKKE MOTSATT VEI: Det kan være fristende å gå ned svenskekysten og så krysse over til Skagen fra Marstrand eller Kärringön. Det kan være greit om du skal tilbake til svenskekysten, men om man skal foreta en «triangelseilas» fra Sørlandet til Danmark og Sverige, bør den starte på Sørlandet. Om man går fra Skagen og opp mot sørlandskysten, øker sjansene for å få motsjø og utrivelige forhold om bord betraktelig. De fleste som har gått Sørlandet-Skagen-Sørlandet har erfart et man kun får godt vær den ene veien – og nesten alltid dårlig vær på turen hjemover. Planlegg en rundseilas, og gjør den fra vest mot øst.

Langs kysten

Men det er ikke bare på det åpne havet at været må tas med i vurderingen når man skal planlegge en sikker og komfortabel rute. Strøm- og vindretning har stor innvirkning også på forholdene over korte, åpne strekninger, og når det finnes alternative ruter bør de vurderes i forhold til forventet vær. Selv om distansen mellom to punkter kan være kortere over åpent farvann, kan det ta lengre tid å krysse strekningen enn om man velger en mer skjermet rute. Ved holde større avstand fra land på utsatte plasser, får man ofte både roligere forhold ombord og ikke minst større margin til å foreta seg noe dersom det oppstår tekniske problemer.

SIMULERING: Ved hjelp av bølgevarselet til Barentswatch kan man få nyttig informasjon om vær- og bølgeutvikling for det området man planlegger å ferdes i.
SIMULERING: Ved hjelp av bølgevarselet til Barentswatch kan man få nyttig informasjon om vær- og bølgeutvikling for det området man planlegger å ferdes i.

Bruk værmeldingene

Når man skal planlegge en båttur, bør man gå grundig til verks og benytte de mange spesialvarslene som er tilgjengelige. Fremfor alt er animasjonene til Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og det man finner under Hav og kyst hos YR veldig gode verktøy når man skal planlegge seilaser rundt i Skagerrak-bassenget. I tillegg bør man laste ned Kystverkets Kystvær-app, som hele tiden gir vinddata i realtid for 100 utsatte kyststrekninger helt nord til Vardø.

De nyttigste planleggingsverktøyen for turen er derfor:

· Kystverkets bølgevarsel: www.barentswatch.no/bolgevarsel/

· Kystverkets Kystvær-app: Lastes ned fra Appstore.

· YR – Hav og kyst: www.yr.no/hav_og_kyst/

· Danmarks Meteorologiske Institut: www.dmi.dk/bolger/

I animasjonene kan man velge å studere ulike typer værdata for et gitt tidsrom, for eksempel bølgehøyde, bølgeretning, strøm og vindretning. Dermed kan man få et godt bilde av den forventede værutviklingen i den perioden man planlegger å være underveis.