PÅLAGT REGISTRERING: Alle som tar med seg gjester og turister på fjorden må registere virksomheten og følge klare regler.

Varsler kontroller av båtturisme

Sjøfartsdirektoratet er bekymret for at en del reiselivsaktører aktivt omgår sikkerhetsreglene for båtbruk.

Publisert Sist oppdatert

«Hvalsafari, fisketurer- eller RIB-turer kan være en fantastisk måte å oppleve norsk natur. Et godt og målrettet regelverk skal ivareta sikkerheten. Sjøfartsdirektoratet erfarer dessverre at enkelte aktører bruker mer energi på å omgå regelverket enn å følge det, og vil nå intensivere tilsynsaktiviteten ut mot næringen», skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

– Vi kommer til å være synlige i månedene som kommer. Vi forventer at aktørene forholder seg til gjeldende krav, og oppfordrer selvsagt alle til å sette seg godt inn i det som gjelder. Målet vårt er at passasjerene får en fin og sikker opplevelse, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for Operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Driften må registereres

Den som har med seg 12 eller færre passasjerer ut i båt skal følge «Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer». Dette er et regelverk som stiller krav til konstruksjon og utrustning av båten, og kvalifikasjonskrav for føreren.

Rederiet og føreren skal ha et sikkerhetsstyringssystem med gjennomførte risikovurderinger. De må også følge krav til sikkerhetsorientering, bemanning, utstyr, radiokommunikasjon og redningsmidler. Foretaket skal videre registreres hos Sjøfartsdirektoratet før passasjertransporten starter. De vil da bekrefte at kravene i forskriften er gjennomgått og oppfylt.

Registreringen gjelder i ett år, og må fornyes så lenge fartøyet er i drift etter denne forskriften.

Gjelder ulike aktiviteter

– Forskriften er laget for å hindre tragiske ulykker. Alle som skal ta med seg folk ut i båt, må sette seg godt inn i hvilke krav som gjelder, understreker Sørheim.

Reglene i forskriften gjelder både sightseeing, havrafting, båttaxi, skyss, fotosafari, hvalsafari, fiskeguiding eller lignende.

– Vi har dessverre sett enkelte tilfeller der operatører prøver å unngå regelverket ved å omdefinere seg fra fører, til guide eller instruktør. Her er imidlertid loven klar. Regelverket skal følges også når utleieren, eller en som representerer utleieren, er med ut i båten, understreker Sørheim.

Forskriften gjelder også selv om det ikke tas direkte betalt for turene, eksempelvis ved at et overnattingssted eller en restaurant tilbyr «gratisturer» eller «inkluderer» båttransporten i prisen.

TURISTFISKE: Båtutleie uten mannskap skjer etter fritidsbåtregelverket. Men utleier har fortsatt ansvar for at bruken skal være tryggest mulig.

Egne regler for utleie

Ved utleie av båt uten fører eller mannskap skal leietager følge det vanlige fritidsbåtregelverket. Utleier har likevel et stort ansvar for at dette skal være en sikker aktivitet. Hvert år omkommer i gjennomsnitt 29 personer i fritidsbåtulykker, og de siste årene har mange personer mistet livet fra lånt eller leid båt.

– Altfor ofte ser vi turister ute i dårlig vær, i båter som ikke er tilpasset forholdene. Det er viktig at de som leier båt får informasjon om hvordan båten skal opereres, hvilke begrensninger båten har og hvem som skal varsles i en nødsituasjon. Tidlig varsling ved ulykker er viktig, sier Petter A. Søreng, seksjonssjef for Fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn med de som leier ut båt uten mannskap, og Sjøfartsdirektoratet har i samarbeid med DSB og en rekke andre aktører, utarbeidet en sjekkliste som utleiere av fritidsbåter bør gå gjennom sammen med gjestene.