Båtliv for dummies

Sola viser vei

Båtførere bør ha begrep om himmelretningene. Uten kompass kan sola være til hjelp.

For et trygt og godt båtliv i sommer

I sommer republiserer Båtmagasinet en serie videokurs for ferske båtfolk kalt båtliv for dummies. Videoene er tatt opp gjennom tidligere sesonger.

Antall kollisjoner og grunnstøtinger på sjøen vokser hvert år, ifølge forsikringsselskapene. Et problem er at desorienterte båtførere stirrer inn kartplotteren i stedet for å følge med på omgivelsene.

En god regel er å planlegge turen i kartet på forhånd. Da vil du også se hvilke himmelretninger du kommer til å bevege deg i underveis. Noen strekk går kanskje sørover, og så endrer du for eksempel kursen vestover når du runder en odde eller et fyr underveis. Sjøfolk har i århundrer brukt kompass for å fastslå himmelretningene, mens man i årtusener har brukt sola.

Ifølge klokka bruker sola 24 timer rundt jorden (egentlig er det sola som snurrer rundt sin egen akse). Sola står opp i øst klokken 06, når middagshøyden i sør klokken 12, daler ned mot vest kl 18 og står i nord ved midnatt.

Himmelretningen

Kompasset har 360 grader. Det betyr at sola står i 90 grader klokka 06 om morgenen, 180 grader klokka 12 (middagshøyden), 270 grader klokka 18 og 360 (0) grader kl 24.

Enkelt sagt betyr dette at om du har sola midt i fleisen midt på dagen, da kjører du sørover. Om baugen peker mot sola om ettermiddagen, ja, da går du vestover. Dette er ikke en veldig presis måte å navigere på, men kan umiddelbart gi deg en oppfatning av himmelretningen du beveger deg i.

De som driver med astronavigasjon snakker om azimuth når de peiler sola. De vil måle middagshøyden og sjekke klokka i forhold til UMT for å bestemme lengdegraden, og regne med deklinasjonen for å bestemme breddegraden, men det er ikke avanserte navigatører vi snakker til her. Hensikten er å gi vanlige båtførere en mulighet til å se på sola, og se på klokka, for å få en indikasjon på om de er på rett kurs.

En del av merkingen av kysten er såkalte kardinalmerker, som markerer ytterpunktene av grunner. Merkene markerer nord, øst, sør og vest av grunner. Ofte har man kort tid på seg til å avgjøre hvilken på hvilken side av merket man skal gå, og da kan peiling på solen gi en rask veiledning, om man ikke har kompass for hånden.

I Båtmagasinet-skolen gir vi råd og tips til ferske båtfolk. Båtmagasinet har vi laget flere titalls videoer med praktiske råd og tips til deg som vil lære mer om båtlivet:

Se alle videoene her