Statsbudsjettet 2023:

Skisse som vsier hvordan innseilingen til den planlagte skipstunnelen kan bli utformet.

Skipstunnelen må holde seg til kostnadsrammene

Kystverket får nå grønt lys til å lyse ut anbudskonkurranse for bygging av Stad skipstunnel i 2024. Men med et kraftig forbehold.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget har vedtatt en kostnadsramme på vel fem milliarder kroner for prosjektet, og regjeringen varsler at gjennomføringen kan bli avlyst om tilbudene som kommer inn overstiger denne rammen.

– Dersom vi får inn tilbud med tilstrekkelig kvalitet og til en pris som ligger innenfor den vedtatte kostnadsrammen, vil prosjektet bli realisert, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Skipstunnelen vil gjøre det mulig for svært mange fartøyer å unngå den værutsatte turen rundt Stadlandet, men prosjektet er omstridt og har i flere tiår gått inn og ut av budsjetter og planer.