Statsbudsjettet

Skipstunnelen ved Stad skal stå ferdig i 2026 og vil koste 3,4 milliarder kroner

Vil bruke mer penger på kysten

Avtroppende regjering foreslår å bruke 3,4 milliarder kroner til kystformål.

Publisert Sist oppdatert

–Verdiskapningen langs kysten er stor, og det må være trygt å seile blant holmer og skjær. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 3,4 milliarder kroner til kystformål i 2022, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Midlene skal hovedsakelig gå til å forbedre innseilingen til en rekke havner i landet, og følgende prosjekter starter neste år: Bognes-Tjeldsund-Harstad, Svolvær-Raftsundet og innseilingen til Kragerø, heter det i en pressemelding fra departementet.

–Vi vil legge til rette for at flere havner og farvann kan ta i mot morgendagens båter og skip, og vi starter byggingen av Stad skipstunnel, sier Hareide.

Innseilingene til Maurholmen, Forsøl og Bulandet vil være ferdige i løpet av 2022. Stad skipstunnel skal stå ferdig 2026. Ifølge avtroppende regjering dobles midlene til utbedringer på kysten fra i fjor.