Stad skipstunnel:

STAD: I 2021 trodde folket på Nordsvestlandet at Stad skipstunnel endelig var sikret. Nå stanser regjeringen videre arbeid grunnet budsjettoverskridelser.
PAUSE: I 2021 trodde folket på Nordsvestlandet at Stad skipstunnel endelig var sikret. Nå stanser regjeringen videre arbeid grunnet budsjettoverskridelser.

Pauser skipstunnelen ved Stad

Det omstridte skipstunnel-prosjektet ved Stad overlevde høstens mange samferdselskutt i statsbudsjettet. Men kun et halvt år senere trykker regjeringen på pauseknappen.

Publisert Sist oppdatert

Stad skipstunnel er planlagt bygget på den smaleste delen av Stad-halvøyen. Målet er at tunnelen skal gjøre ferdselen langs hovedleden tryggere og mer forutsigbar, og vil også gjøre det mulig å knytte sammen Sunnmøre og Nordfjord med hurtigbåter.

Etter utallige politiske runder ble prosjektet vedtatt i 2021, da med med en kostnadsramme på 4 milliarder kroner. Under budsjettforhandlingene i fjor høst fikk tunnelen 76 millioner kroner i oppstartsmidler, og så sent som i februar annonserte Kystverket at det skulle utlyses anbudskonkurranse for byggingen til sommeren.

Men ifølge regjeringen viser en oppdatert kostnads- og usikkerhetsanalyse at forventete kostnader for prosjektet har økt fra 3,45 milliarder kroner til 5,652 milliarder kroner. Dermed har den totale kostnadsrammen økt fra 4 milliarder til 7,1 milliarder kroner.

Nå ønsker regjeringen en ny gjennomgåelse av Stad skipstunnel og setter prosjektet på pause frem mot statsbudsjettet for 2024. I mellomtiden må Kystverket vurdere om tunnelen kan bygges på en rimeligere måte. Også arbeidene med tvangsinnløsning av eiendom i forbindelse med prosjektet stilles i bero.