Byggestart i 2022

I NORD: Slik kan innseilingen fra Kjøde se ut når skipstunnelen står ferdig om noen år.

Grønt lys for skipstunnel

Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket grønt lys for å starte forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel.

Det opplyser Kystverket på sine hjemmesider.

Det er i det som heter et supplerende tildelingsbrev for 2021 at Kystverket nå får klarsignal til å sette i gang med oppstarten for Stad skipstunnel. I tildelingsbrevet definerer Samferdselsdepartementet hvilke oppgaver som kan påbegynnes, ifølge Kystverket.

− Vi skal nå, basert på dette tildelingsbrevet, igangsette prosessene med oppkjøp av eiendommene i området der skipstunnelen skal komme, få på plass en prosjektorganisasjon, utarbeide konkurransegrunnlag og igangsette anbudskonkurranse, forklarer Terje Andreassen, som er midlertidig prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket.

KLARSIGNAL: Kystverket har fått klarsignal for oppstart av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel. (Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta)

Ifølge Kystverket er det satt av 75 millioner i oppstartsmidler i statsbudsjettet for 2021. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,8 milliarder kroner (eksklusiv merverdiavgift), med ei byggetid på tre til fire år.

Kystverket opplyser at de har som målesetting å kunne kontrahere entreprenør i løpet av 2021, som da vil gi byggestart i 2022.

- Om alt går etter planen vil verdens første fullskala skipstunnel stå klar 2025/2026, sier Terje Andreassen i Kystvereket.