FLERE DRUKNET: Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser vekst i antallet drukningsulykker fra fritidsbåt i fjor.

26 personer omkom ved bruk av fritidsbåt i fjor

Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at 26 personer omkom ved bruk av fritidsbåt i 2021. Dette er seks flere enn året før.

Publisert Sist oppdatert

25 av de omkomne var menn med en snittalder på 59 år. 92 prosent av de omkomne var 40 år eller eldre.

– Dette viser at vi alle, og kanskje spesielt de som er godt voksne, må bli flinkere til å tenke trygghet på sjøen. Det er ikke så mye en skal gjøre for å øke tryggheten. Et eksempel er bruk av flytevest, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding.

De to siste årene har det vært en formidabel økning av nordmenn som er ute i båt på fritiden, og mange driver med aktiviteter som garn- og hummerfiske. I fjor var det syv personer som mistet livet mens de drev med fiske. – Det er viktig å vurdere vind og bølger før en drar ut på sjøen, spesielt dersom du er alene og skal håndtere tauverk og tunge redskap, seier Hareide. – Sjøfartsdirektoratet anbefaler alltid å ha med vanntett kommunikasjonsutstyr i båt, slik at du kan få hjelp i tide om noe skulle skje. VHF er viktig når noe skjer, men det er lurt å ha med seg en fulladet mobiltelefon – gjerne i en vanntett pose. De nyeste redningshelikoptrene kan benyttes som «mobilmaster», som kan gjøre det mulig å få kontakt selv der det er dårlig dekning.

19 av de 26 som omkom i 2021, brukte ikke flyteutstyr. Minst én av de omkomne som brukte vest, hadde ikke festet vesten skikkelig. Manglende bruk av skrittstropp kan føre til at vesten flyter opp, og hodet blir presset under vann. Det er viktig at stroppene er godt festet, og at man benytter en vest som er tilpasset kroppsvekten.

Tragiske ulykker i elv og langs kai

Det er ikke bare på sjøen det skjer ulykker med fritidsbåt. I fjor var det fem personer som mistet livet i elv og tre personer i ferskvann. Tre av disse var på kanotur. Ulykker som skjer mens båten ligger til kai, er også tatt med i statistikken. Fem personer omkom mens fartøyet lå til kai, og to av disse omkom under vedlikeholdsarbeid på fartøyet.

Promille på sjøen er en risiko, både for båtfører og passasjer, og ni av de 26 som omkom ved bruk av fritidsbåt i 2021, er så langt bekreftet rus-/alkoholpåvirket. Bruk av alkohol eller rusmidler kan øke risikoen ved mange ulike aktiviteter på fritidsfartøy, og det er både førere og passasjerer blant de omkomne. To av de ni omkomne med rus/promille mistet livet da de beveget seg mellom båt og brygge.