TRAVELT: Mange har det travelt på sjøen som her i Langesund. En fartsbot kommer på 1500 kroner.

Dette er bøtene og straffereaksjonene til sjøs

Hvor store er bøtene og hva er straffereaksjonene til sjøs? Her er oversikten.

I mange tilfeller kan overtredelser av fart- og sikkerhetsbestemmelser som er regulert i småbåtloven avgjøres med forenklet forelegg. Her er det en egen forskrift som tar for seg forenklede forelegg i fritids- og småbåtsaker. Men det finnes også grovere lovbrudd kan gi fengselstraff, og det er promillekjøring til sjøs.

Manglende bruk av redningsvest

Manglende rednings- og flyteutstyr under bruk av fritids- og småbåter gir en bot på 500 kroner for en person. Videre blir da 500 kroner per person som mangler rednings- og flyteutstyr.

Manglende rednings- og flyteutstyr under bruk av fritids- og småbåter:

01A –Mangler vest for en person – kr 500

01B –Mangler vester for to personer – kr 1.000

01C –Mangler vester for tre personer – kr 1.500

01D – Mangler vester for fire personer – kr 2.000

01E – Mangler vester for fem personer – kr 2.500

01F – Mangler vester for seks personer – kr 3.000

01G –Mangler vester for syv personer – kr 3.500

01H –Mangler vester for åtte personer – kr 4.000

01I – Mangler vester for ni personer – kr 4.500

01J – Mangler vester for ti personer eller flere – kr 5.000

01K –Manglende bruk av vest: – kr 500

01L – Manglende bruk av vest for en person under 15 år: – kr 500

01M – Manglende bruk av vest for to personer under 15 år: – kr 1000

01N – Manglende bruk av vest for tre personer under 15 år: – kr 1500

01O – Manglende bruk av vest for fire personer under 15 år: – kr 2000

01P – Manglende bruk av vest for fem personer under 15 år: – kr 2500

01Q – Manglende bruk av vest for seks personer under 15 år: – kr 3000

01R – Manglende bruk av vest for syv personer under 15 år: – kr 3500

01S – Manglende bruk av vest for åtte personer under 15 år: – kr 4000

01T – Manglende bruk av vest for ni personer under 15 år: – kr 4500

01U – Manglende bruk av vest for ti eller flere personer under 15 år: – kr 5000

Lanterner

Kjører du båt etter solnedgang er det krav om lanterneføring. Hvis du ikke har lanternene riktig montert risikerer du en bot på 2000 kroner. Har du lanterne riktig montert, men en eller flere ikke virker kan det også vanke bot, og den er da på 1500 kroner.

Ført fartøy i strid med reglene om lanterneføring fra solnedgang, samt utenfor dette tidsrom under nedsatt sikt

02A – Påbudte lanterner helt eller delvis ikke montert – kr 2.000

02B – En eller flere monterte lanterner virker ikke Monterte lanterner ikke tent – kr 1.500

Minstealder og båtførerbevis

Dersom Sjøfartsdirektoratet får det som de vil, skal ungdom under 16 år få lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Men inntil videre gjelder dagens regelverk som gir begrensninger på fart og motor. Gjennomgående er det 500 kroner i bot for ungdom som kjører båt som er raskere enn 10 knop og har større motor enn 10 hestekrefter. Dette gjelder da også personer født seinere enn 1. januar 1980, da det kreves båtførerbevis for å føre båt med større motor enn 25 hestekrefter eller er større enn 8 meter.

En båteier eller en rådighetshaver risikerer også bot hvis vedkommende lad en person under 16 år føre fritidsbåt som overgår hva loven tillater. Boten er da på 1500 kroner. Dette gjelder også om båteier lar en person som er født etter 1. januar 1980 bruke båt som er større enn hva loven tillater.

Overtredelse av fritids- og småbåtloven jf. forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt

03A – Person under 16 år som fører fritidsbåt med motor med større ytelse enn 10HK/7,5kW eller som kan oppnå større hastighet enn 10 knop/18,5 km/t – kr 500

03B – Person født etter 1. januar 1980 som har fylt 15 år og som uten å inneha båtførerbevis eller annet gyldig kvalifikasjonsbevis fører fritidsbåt med motor med større ytelse enn 25 HK/19kW eller båt som har lengde over 8 meter (26,25 fot) – kr 500

Overtredelse av fritids- og småbåtloven jf. forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt:

04A – Båteier eller annen rådighetshaver som lar person under 16 år føre fritidsbåt med motor med større ytelse enn 10 HK/7,5kW eller som kan oppnå større hastighet enn 10 knop/18 km/t – kr 1.500

04B – Båteier eller annen rådighetshaver som lar person som ikke innehar båtførerbevis eller annet gyldig kvalifikasjonsbevis føre fritidsbåt med motor med større ytelse enn 25 HK/19kW eller båt som har lengde over 8 meter (26,25 fot) – kr 1.500

Fart

Kjører du båt innenfor merkebøyer utlagt ved offentlige badeplasser kan du få en bot på 2000 kroner. Og kjører du raskere enn 5 knop 50 meter fra steder hvor bading pågår kan boten komme på 1500 kroner.

Kjører du fortere enn fastsatte fartsforskrifter, som for eksempel innenfor en fem-knopssone, kan du få en bot på 1500 kroner.

Forskrift om fartsbegrensning i sjø, elv og innsjø

- Føring av fritids- og småbåter og seilfartøy (herunder seilbrett), med større fart enn 5 knop/9,2 km/t, innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår – kr 1.500

- Føring av fritids- og småbåter og seilfartøy (herunder seilbrett), med større fart enn den hastighet som er fastsatt ved lokale forskrifter – kr 1.500


- Føring av fritids- og småbåter og seilfartøy (herunder seilbrett), med større fart enn den hastighet som er fastsatt ved lokale forskrifter – kr 1.500

Glemt båtførerbeviset

Har du ikke med båtførerbeviset eller mangler annen gyldig kvalifikasjonsbevis kan du få en bot på 500 kroner.

Promille

Kjører du fritidsbåt mindre enn 15 meter er promillegrensen 0,8. For mange tilsvarer det to til tre øl, men dette er individuelt fra person til person.

  • Kjører du båt med promille fra 0,8 til 1,2 vil du få et forelegg på 6000 kroner
  • Kjører du båt med promille over 1,2 vil du få et forelegg på 10 000 kroner. Dette gjelder opp til promille på 1,5.
  • Kjører du båt med mer enn 1,5 i promille er det fengsel.

I tillegg til bøter og eventuelt fengsel kan det bli beslag av båtførerbevis fra 0,8 i promille og oppover.