Torsken smører med fett 

I en båt er det en rekke komponenter som jevnlig bør smøres. Christine Tybring-Torsk viser deg hva du må gjøre og hvordan. Se video: 

Publisert

Slik går du frem: 

– På braketten som forbinder motoren med båten er det x antall smørenipler. Klem inn nytt fett i disse niplene til det gamle er ute og det nye blir synlig i overgangen mellom brakett og undervannshus. 

– Smør styrekabelen denne høsten så sitter ikke denne fast når våren kommer. Fjern gammelt fett og skitt, bruk rustoppløser. Legg på nytt fett. Sving motoren så langt til siden at du får smurt mest mulig av styrewiren. Sitter kabelen fast, skal du ikke dra i rattet for å løsne den. Slå heller forsiktig i styrestaget med en hammer. 

– Tørk av gammelt fett på gir- og gasskoblinger og legg på nytt. Unngå å sette båten i gir når den ikke er i gang.

Ukentlig innslag 

I tiden fremover vil vi ukentlig publisere ett nytt tips fra Torsken. Se mer: